Lagen om penningtvätt har skärpts

Lagen om penningtvätt
Det är skärpt lagstiftning kring penningtvätt som ligger bakom att bankerna måste ställa frågor till sina kunder.
Spara

Lagen om penningtvätt har skärpts och med anledning av det går det just nu ut ett brev till svenska sparkunder med frågor som är obligatoriska att svara på.

För att förhindra penningtvätt har svenska banker och försäkringsbolag skyldighet att kontinuerligt samla information om alla sina kunder. Detta görs för att kontrollera kunders identitet och granska transaktioner för att kunna upptäcka sådant som kan vara penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Banken behöver därför veta var dina pengar kommer ifrån och vad som är syftet med dina transaktioner och affärer. Har du redan svarat på den här typen av frågor? Tänk på att det inte finns något gemensamt register utan varje enskild bank måste ställa de här frågorna till dig.

Politiker eller ombudsman?
Banken behöver också känna till om du är en PEP – Politically exposed person, då gäller särskilda regler. En PEP är ofta en politiker eller annan högre ämbetsman. Det kan vara någon som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion eller en viss befattning. Även medarbetare och nära familjemedlemmar till en sådan person måste meddela detta. De här personerna löper en högre risk att utnyttjas för till exempel mutbrott.

Amerikansk medborgare/skatteskyldig i USA?
Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act. Enligt den måste finansiella institut lämna uppgifter om amerikaners konton till Skatteverket som i sin tur vidarebefordrar uppgifterna till det amerikanska skatteverket: IRS – Internal Revenue Service.

Känns det konstigt?
Tycker du att det känns konstigt att få brev med frågor från din bank? Tänk på att dina svarsuppgifter omfattas av banksekretessen och behandlas helt konfidentiellt. En bank skulle heller aldrig be dig om ditt lösenord, kortnummer eller dina kontouppgifter.

Läs mer på:
Kundkännedom

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt