Vi hjälper dig!

Här får du svar på våra kunders

vanligaste frågor.

Vanliga frågor – Lån

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi brukar få. Klicka på frågan så visas svaret. Om du inte får svar på dina frågor, så tveka inte att kontakta oss!

Minsta belopp är

10 000 kr

och högsta belopp är

500 000 kr

.

Vi hjälper gärna till med att samla dina andra lån och krediter för att du på så sätt ska få en lägre månadskostnad. Kontakta vårt Kundcenter så berättar vi mer.

Du som redan har ett lån hos oss kan ansöka om att utöka lånet. Enklast gör du det genom att logga in på Mina Sidor.
Du kan även fylla i ansökan på vår hemsida eller ringa in Kundcenter på 0770 – 17 77 70

För att ha möjlighet att ansöka om utökat lån behöver du uppfylla nedanstående kriterier:

  • Ditt befintliga lån hos har beviljats för minst 3 månader sedan.
  • Inbetalningar under låneperioden ska ha inkommit oss tillhanda i tid.

 

Vår längsta återbetalningstid är 12 år, lånet ska vara slutbetalt senast då låntagaren blir 70 år.

Genom att välja längre återbetalningstid minskar du månadskostnaden, och tvärt om.

Uppläggningsavgift och aviseringsavgift kan tillkomma. Läs mer här: Fakta om lån.

Skattemyndigheten i samband med att vi lämnar in uppgifter om betald ränta och aktuell skuld inför deklarationen. Dessutom registreras lånet hos kreditupplysningsföretag vilket gör att andra banker och kreditmarknadsbolag kan se att du har ett lån. Dessutom följer vi dataskyddsförordningen. Läs mer i lånevillkoren.

Ja, du får gärna vara egen företagare när du ansöker om lån hos oss.

Det innebär att du betalar ett lika stort belopp varje månad som inkluderar ränta och amortering.

Effektivränta är låneränta plus avgifter omräknad till en årsräntesats. På så vis kan du jämföra olika lån med varandra. Se vidare under beräkna effektivränta.

Om du blir beviljad ett Privatlån hos oss kan du använda pengarna till det du själv önskar. Det kan exempelvis vara till bröllop, bilköp, renovering eller för att betala av andra skulder. I samband med att du gör en ansökan får du svara på några frågor, bl.a ange syfte med lånet.

SevenDay Bank är skyldiga att ha en god kännedom om våra kunder. Vi är också skyldiga att hålla informationen uppdaterad, vilket gör att du kan komma att behöva svara på frågorna igen, även under tiden du är kund hos oss. All information om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess samt dataskyddsförordningen. Mer om detta kan du läsa här.

Genom vårt samarbete med företaget Kivra så finns möjligheten att få posten direkt i din digitala brevlåda.
Om du redan använder Kivra så kommer du att få dina brev från SevenDay Bank direkt till din digitala brevlåda. En del brev, som till exempel avier och skuldebrev kommer vi att fortsätta att skicka med posten.

För dig som ännu inte har Kivra
Om du vill anmäla dig till Kivra så gör du det enklast på kivra.com.

Fördelar med en digital brevlåda
Förutom att du får dina brev från SevenDay Bank digitalt, kommer du även att få myndighetspost och post från många andra företag digitalt. Till exempel deklarationen, fakturor och kreditupplysningar. Du har tillgång till dina viktiga dokument var du än befinner dig. Det är kostnadsfritt, säkrare och dessutom bra för miljön.

Kivra
Läs mer och anmäl dig på kivra.com

Hos oss kan du välja mellan tre olika betalsätt.

1. e-avi med autogiro – du ansluter ett autogiro så att månadsdragningarna sker automatiskt och varje månad skickas ett SMS som talar om när du kan se månadens avi under Mina sidor.

2. Pappersavi med autogiro – du ansluter ett autogiro så att månadsdragningarna sker automatiskt och du får en pappersavi hemskickad i god tid före förfallodagen.

3. Pappersavi OCR – du betalar med inbetalningskort, s.k. OCR-betalning. Varje månad får du en avi hemskickad.

I dagsläget erbjuder vi inte E-faktura.
För aktuella priser, läs här: Fakta om lån.

Privatpersoner som uppfyller våra villkor.
* Att man är minst 20 år
* Har en inkomst på minst 120 000 kr per år.
* Varit skriven i Sverige i minst tre år
* Ej har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten, inga betalningsanmärkningar och ej SMS lån.

Är ni två sökande, ska en av er ha en tillsvidareanställning, vara egen företagare eller pensionär och folkbokförda på samma adress.

Nej, men du måste ha varit skriven i Sverige i minst tre år.

Make/maka, sambo eller registrerad partner. I vissa fall kan också förälder accepteras som medsökande till barn. Medsökande måste vara folkbokförd på samma adress.

Att låna tillsammans, att ha en medlåntagare, är ett vanligt sätt att låna pengar på.
När du anger att det ska vara en medsökande till lånet innebär det att är två personer
som har solidariskt betalningsansvar för lånet. Genom att ha en medsökande ökar chansen att få ett lån.

Make/maka, sambo eller registrerad partner kan vara medsökande.
I vissa fall kan även förälder accepteras som medsökande till barn. Medsökande måste vara folkbokförd på samma adress.

Vad är fördelarna med en medsökande?
Den främsta fördelen med att ha en medsökande är att chansen för att få lånet beviljat ökar.
Det beror på att banken ser till de två personernas inkomst och ekonomiska situation och bedömer den totala betalningsförmågan hos dessa.

I vissa fall kan även en medsökande skapa möjlighet till högre lånebelopp och en bättre ränta.
Även detta beroende på att en medsökande skapar ett större låneutrymme.

Det finns flera alternativ, du väljer själv vad som är enklast för dig. Du kan ringa vårt Kundcenter eller fyll i en ansökan som du själv skriver ut eller göra en ansökan direkt.

Du som redan har ett lån hos oss kan ansöka om att utöka lånet. Enklast gör du det genom att logga in på Mina Sidor.
Du kan även fylla i ansökan på vår hemsida eller ringa in Kundcenter på 0770 – 17 77 70

För att ha möjlighet att ansöka om utökat lån behöver du uppfylla nedanstående kriterier:

  • Ditt befintliga lån hos har beviljats för minst 3 månader sedan.
  • Inbetalningar under låneperioden ska ha inkommit oss tillhanda i tid.

 

För att kunna ta ställning till om lånet kan beviljas eller inte tar vi en kreditupplysning. Vi samarbetar med UC som är det bolag som tillhandahåller uppgifter om inkomster, skulder, familjeförhållande, tillgångar, mm. Med hjälp av denna information fattar vi beslut om krediten – och om den beviljas, vilken ränta som skall erbjudas. Läs mer under kreditbedömning.

SevenDay ger prisgaranti på privatlån. Prisgaranti innebär att om du skulle erbjudas och beviljas ett bättre totalpris av någon annan långivare i Sverige så sänker vi din ränta så att den blir lägre på ditt beviljade lån hos oss. Läs mer här om villkoren för prisgaranti.

Ja, du bestämmer själv till vilket av dina konto du vill vi ska sätta in pengarna på. Vi sätter in pengarna på det konto som finns angivet på ditt skuldebrev.

Längre handläggningstider än normalt
Vi har begränsat bemanningen på vårt kontor för att minska spridningen av Corona viruset bland våra anställda och det innebär att vi har längre handläggningstider just nu.

Väntar du på att få ett lån utbetalt?
Det kan ta längre tid än normalt innan utbetalning av lånet kan ske. Vi ber dig ha överseende med detta och invänta ett SMS som du får av oss så snart ditt lån är utbetalt.

Har du fått hem ett skuldebrev och ångrat dig eller har du ångrat dig efter att vi har betalat ut lånet till dig? Oavsett vilket kontakta vårt Kundcenter så hjälper dom dig.

När vi erhåller ansökan om privatlån gör vi en mycket noggrann bedömning av sökandes möjlighet att klara av lånet, d v s återbetalningsförmåga. Som underlag för denna bedömning använder vi oss av de uppgifter som lämnats i ansökan, och den information vi får från Upplysningscentralen (UC) när vi tar en kreditupplysning. Exempel på bedömningskriterier är;
– Inkomst och inkomstutveckling
– Övriga lån och krediter
– Förekomsten av betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Om vår samlade bedömning av en ansökan är att det sökta lånet skulle bli en för stor belastning på ekonomin, kan vi inte bevilja något lån. Hör gärna av dig till vårt Kundcenter om du har ytterligare frågor.

Du som kund kan skriva under, legitimera och godkänner dokument och handlingar när du logga in med BankID. En kontroll av giltigheten för ditt BankID sker. Om e-legitimationen är giltig och korrekt säkerhetskod angivits kan SevenDay Bank vara säker på att det elektroniskt underskrivna avtalet är ingånget med rätt person.

På websidan: https://www.sevenday.se/signera/. Där loggar du in med BankID för att se lånet med fullständiga villkor och övriga lånehandlingar. Därefter kan du signera och ladda upp dokument.

Gör så här:

  • Logga in och godkänn skuldebrevet, villkoren som du därefter signerar med BankID. Ange även bankkontonummer dit utbetalningen ska ske samt ladda upp de dokument som efterfrågas.
  • Utbetalning av lånet sker normalt sett första bankdagen efter vi har erhållit komplett och fullständig information.

Ibland behöver vi verifiera en del uppgifter för att garantera att vi upprätthåller en hög säkerhet för dig som kund och då kan det ta lite extra tid.

Den bank där du har ditt privata engagemang hjälper dig utfärda ditt BankID. Läs mer om vilka banker som utfärdar BankID här

Ja, efter sex korrekta inbetalningar kan du utnyttja en betalningsfri månad. Därefter kan du få en betalningsfri månad tre gånger per tolvmånadersperiod, men aldrig två månader efter varandra. Ansökan behöver vara oss tillhanda innan den 23:e i månaden för att den betalningsfria perioden ska gälla för innevarande månad. Läs mer här: betalningsfri månad.

Mina Sidor kan du se om din ansökan om betalningsfri månad är beviljad.
Och under menyn Mina Avier kan du se om den betalningsfria månaden är aktiv. Du kan även kontakta Kundcenter för att få hjälp med betalningsfri månad.
Observera att avi sänds ut till dig även om du har fått en betalningsfri månad beviljad.

Ja, och att lösa lånet i förtid medför inga extrakostnader. Vill du lösa hela lånet är det viktigt att du anger rätt slutsumma. För att få hjälp med information om slutsumman, kontakta Kundcenter per telefon innan du gör inbetalningen.

Du som redan har ett lån hos oss kan ansöka om att utöka lånet. Enklast gör du det genom att logga in på Mina Sidor.
Du kan även fylla i ansökan på vår hemsida eller ringa in Kundcenter på 0770 – 17 77 70

För att ha möjlighet att ansöka om utökat lån behöver du uppfylla nedanstående kriterier:

  • Ditt befintliga lån hos har beviljats för minst 3 månader sedan.
  • Inbetalningar under låneperioden ska ha inkommit oss tillhanda i tid.

 

För att göra en extra amortering betalar du in det önskade beloppet till bankgironummer 5177-2077. Ange ditt lånenummer som OCR. Vid en extra inbetalning gäller befintligt villkor. Detta innebär att återbetalningstiden förblir densamma och att månadskostnaden kan bli lägre än tidigare. Om inbetalningen täcker större delen av lånet rekommenderar vi att du ringer Kundcenter på telefon 0770 – 17 77 70 för att se över ditt lån.

Logga in på Mina sidor och under fliken Betalsätt, där kan du sedan välja mellan tre olika betalsätt.

1. e-avi med autogiro – du ansluter ett autogiro så att månadsdragningarna sker automatiskt och varje månad skickas ett SMS som talar om när du kan se månadens avi under Mina sidor.

2. Pappersavi med autogiro – du ansluter ett autogiro så att månadsdragningarna sker automatiskt och du får en pappersavi hemskickad i god tid före förfallodagen.

3. Pappersavi OCR – du betalar med inbetalningskort, s.k. OCR-betalning. Varje månad får du en avi hemskickad.

I dagsläget erbjuder vi inte E-faktura.
För aktuella priser, läs här: Fakta om lån.

Med Autogiro betalas dina räkningar per automatik i tid, förutsatt att pengar finns på kontot.
Vi gör sammanlagt fyra dragningsförsök. Den första sker den 28:e i månaden (eller närmaste bankdag om den 28:e infaller en helgdag). Om det första dragningsförsöket inte går igenom genomförs ytterligare tre försök.

Lyckas inte sista försöket måste du betala in manuellt. Kontakta Kundcenter för mer information om hur du genomför en manuell inbetalning.

Du ändrar ditt autogirokonto genom att fylla i blanketten Medgivande Autogiro.  Blanketten sänds sedan till oss per post.

Ditt senaste årsbesked kan du se när du loggar in på Mina sidor.

Vi skickar inte ut årsbesked per post längre, men du kan beställa det genom att kontakta vårt Kundcenter.

Om du vill anmäla arbetslöshet eller skada gör du det via BNP Paribas Cardifs Skadeportal. För att anmäla skadan klickar du på Anmäl skada online. På Cardifs hemsida hittar du även information om vilken dokumentation som krävs vid anmälan.

​Vid frågor om skadeanmälan och skadereglering kan du kontakta BNP Paribas Cardifs Kundtjänst på 0771-40 02 01.

Om du vill avsluta eller ändra din försäkring hos oss är du välkommen att kontakta Kundcenter så vi hjälper dig.

Beräkna din månadskostnad

Räntan på privatlån är individuell f n 3,45% - 12,95%

Räntan bestäms efter kreditprövning. Effektivräntan enligt lag vid 125 000 kr och 12 år är 5,14 % beräknad på exempelränta 4,95 % och max effektivränta är 14,60 %. Återbetalningstid 1-12 år. 1/1-18.

kr
Din månadskostnad blir:
Exempelränta: 3,45%
Signera dina
lånehandlingar

BankIDLogga in

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt