Ett klokt val

SevenDay Låneskydd –
en trygghet för dig och
din ekonomi

Liv- och Låneskydd

SevenDay Låneskydd är en trygghet för dig och din ekonomi. Skulle något oförutsett inträffa såsom att du blir sjukskriven eller arbetslös, är det bra att ha en försäkring som kan ta hand om en del av månadsutgifterna. Detta eftersom inkomsten ofta sjunker när man är arbetslös eller sjukskriven. Dessutom kan försäkringen lösa hela lånets skuld hos SevenDay vid dödsfall.

Vill du ansöka om SevenDay Liv- och Låneskydd?
Du kan ringa oss på 0770-17 77 77 så hjälper vi dig direkt. Du kan även logga in på Mina sidor och själv teckna försäkringen eller skriva ut en Ansökan och posta till oss.

Välkommen med din ansökan!

Försäkringarna Låneskydd och Livskydd erbjuds dig som::

  • har lån hos SevenDay
  • är 18 men ännu inte 65 år
  • är folkbokförd i Sverige och försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans samt
  • uppfyller hälsoprövningsreglerna (se ansökan)

För att få teckna Låneskydd krävs även att du under de senaste 12 månaderna:

  • har en tillsvidareanställning eller är företagare och
  • inte varit medveten om någon kommande arbetslöshet

Med företagare menas du som driver näringsverksamhet i vilken du utför arbete i minst 16 timmar i veckan och som du har ett väsentligt inflytande över.

SevenDay Låneskydd kostar 7,5% och SevenDay Livskydd 3,3% av det aviserade månadsbeloppet.

Exempel SevenDay Låneskydd

För SevenDay Livskydd blir premien 16,50 kronor per månad med samma antagande som i tabellen ovan.

Kvalificeringstid: Kvalificeringstid är den tid du måste ha haft försäkringen innan du kan få rätt till ersättning. Skador som inträffar under kvalificeringstiden ersätts inte. Kvalificeringstiden räknas från försäkringens första dag. För nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse är kvalificeringstiden 90 dagar. För kritisk sjukdom är kvalificeringstiden 30 dagar. Vid dödsfall gäller ingen kvalificeringstid.

Karenstid: Karenstid är den första tiden från skadedagen räknat. Under denna tid får du ingen ersättning från försäkringen. Karenstiden är för nedsatt arbetsförmåga och ofrivillig arbetslöshet de första 30 dagarna från skadedagen. Vid sjukhusvistelse är karenstiden 7 dagar. Vid kritisk sjukdom och dödsfall gäller ingen karenstid.

När börjar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från och med dagen efter det ansökan skickats. Har du anslutit dig till försäkringen via Internet gäller försäkringen från den tidpunkt som du ansökt om försäkringen. Har anslutning skett genom telefon gäller försäkringen från den tidpunkt som du antar erbjudandet, under förutsättning att du betalar den första premien. En förutsättning är att SevenDay mottagit fullständiga ansökningshandlingar och att BNP Paribas Cardif kan bevilja försäkringen. Försäkringen kan tidigast börja gälla från och med den tidpunkt då lånet har betalats ut. Försäkringsavtalet gäller för en månad. Om inte försäkringen sägs upp förnyas den automatiskt med en månad i taget.

När slutar försäkringen att gälla?
Försäkringsskyddet för nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse upphör den dag du fyller 65 år. Försäkringsskyddet för kritisk sjukdom och dödsfall upphör den dag du fyller 70 år. Du kan när som helst säga upp din försäkring genom att kontakta SevenDay Bank.

Vill du anmäla en skada?

Enklast anmäler du din skada direkt här i skadeportalen.
Har du frågor kontakta BNP Paribas Cardifs kundtjänst på 0771-40 02 01

Personnummer, försäkringsnummer eller lånenummer
Försäkringsnummer hittar du på ditt försäkringsbesked. Ditt lånenummer hittar du på Mina sidor eller på din låneavi.

Intyg på eventuella tidigare ersättningar från Försäkringskassan
Intyget ska visa utbetald ersättning under de senaste 2 åren. Du hittar det på Försäkringskassans hemsida under Blanketter
och intyg, eller ring deras kundcenter på 0771-524 524.

Är du arbetslös? Skicka även in:
– Kopia av de arbetsgivarintyg som du lämnat till A-kassan
– Kopia av A-kassans beslut
– Kopia av A-kassans utbetalningsspecifikationer

Är du sjukskriven? Skicka även in:
– Kopia av de läkarintyg som du eller din läkare lämnat till Försäkringskassan
– Kopia av Försäkringskassans utbetalningsspecifikationer

När du gjort din skadeanmälan kommer du att få ett bekräftelsemejl till den mejladress du har registrerat. Om du inte ser mejlet i din inkorg, se efter så att det inte hamnat i mappen: Skräppost.

Har du inte fått bekräftelsemejlet är du välkommen att kontakta BNP Paribas Cardifs kundservice, så hjälper de dig.

Vid allmänna frågor om skadeanmälan och skadereglering kontakta BNP Paribas Cardifs kundtjänst på telefonnummer 0771-40 02 01

SevenDay Låneskydd

Försäkringen kan tecknas innan du fyller 65 år.

  • SevenDay Låneskydd kostar 7,5% av månadskostnaden
  • SevenDay Livskydd 3,3% av månadskostnaden.

Mer information

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt