Här kan du få svar på våra kunders
vanligaste frågor om SevenDay Sparkonto

 

Vanliga frågor – Spara

Aktuellt: Den 1 maj 2024 genomförde vi ett plattformsbyte för våra sparkunder. Du hittar mer information om plattsformsbytet här.

Privatpersoner som är folkbokförda i Sverige, innehar ett svenskt BankID och som uppfyller våra villkor. Om du bor i utlandet kan du öppna ett SevenDay Sparkonto, förutsatt att du är folkbokförd i Sverige och innehavare av ett BankID. Du hittar fullständiga villkor på sevenday.se/spara.

Som ny kund öppnar du enkelt ett SevenDay Sparkonto här med hjälp av BankID. Är du befintlig sparkund och önskar öppna ytterligare konton, så gör du detta genom att logga in på Mina sidor.

Insättning via Bankgiro
BG: 239-6513
OCR: Ange ditt 12-siffriga kontonummer

Observera att du som blev sparkund hos oss innan den 11 mars 2024 har fått nya inbetalningsuppgifter från och med den 1 maj 2024. Du hittar dina nya inbetalningsuppgifter på Mina sidor.

Insättning från konto i annan bank
Om du enkelt vill kunna göra en överföring till ditt SevenDay Sparkonto eller börja månadsspara från ett konto i annan bank, så kan du ansluta ett insättningskonto hos oss. Enklast gör du detta direkt på Mina sidor, men det går även bra att fylla i blanketten ”Anslut/ändra insättningskonto och månadsspara”. Du hittar våra blanketter här.

Maximalt sparbelopp är 1 000 000 kronor per Kontohavare. Vi förbehåller oss rätten att överföra överstigande belopp till Kontohavarens föranmälda uttagskonto.

Uttag med anslutet uttagskonto
Du begär enklast ett uttag på Mina sidor. Har du sedan tidigare ett anslutet uttagskonto hos oss förs pengarna över till angivet konto inom 1-3 bankdagar. Vi uppmanar dig alltid att kontrollera att ditt uttagskonto är aktuellt innan du begär ett uttag.

Om du saknar anslutet uttagskonto
Om du saknar ett anslutet uttagskonto, eller om du ser att kontot inte längre är akutellt, så behöver du först registrera ditt valda uttagskonto hos oss. Enklast gör du detta på Mina sidor, men det går även bra att fylla i och skicka in blanketten ”Anmäl/ändra uttagskonto”. Du hittar våra blanketter här.

Konton i SevenDay Bank (Express Bank Sverige Filial) omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin i Danmark, kallad Garantiformuen, vilken administreras av danska Finansiel Stabilitet.
Insättningsgarantin ger ett skydd upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro per berättigad insättare.

Kompletterande insättningsgaranti
Utöver skyddet från den danska insättningsgarantin har vi ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin, som har beviljats av den svenska Riksgälden. Detta innebär att ifall den danska garantin avviker från den svenska till nackdel för insättaren kommer det kompletterande skyddet ersätta skillnader mellan det svenska och danska systemet så att en insättare i SevenDay Bank har samma skydd som den svenska lagstiftningen om insättningsgaranti föreskriver.

Läs mer: Insättningsgarantin.

Observera att du behöver söka på vårt företagsnamn Express Bank Sverige Filial (SevenDay Bank är vårt varumärkesnamn) för att se att våra sparkonton omfattas av insättningsgarantin.

Du kan lägga till, ändra eller avsluta ett pågående månadssparande genom att logga in på Mina sidor. Gå till menyn och välj alternativet Månadssparande. Du kan när som helst ändra belopp eller datum för autogirodragningen. Möjliga datum för dragning är dag 1-28.

Räntan beräknas dag för dag från och med den första dagen efter det att pengarna blivit bokförda på ditt sparkonto. När du tar ut pengar får du ränta fram till dagen innan uttaget genomförs. Räntan kapitaliseras vid utgången av varje år per den 31 december eller då kontot avslutas.

På Mina sidor kan du enbart ansluta ett insättningskonto och ett uttagskonto per sparengagemang. Önskar du ansluta ytterligare uttagskonton, vänligen kontakta oss per telefon 0770 – 17 77 70 för personlig hjälp.

Nej, vi erbjuder inte gemensamma sparkonton.

Mina sidor kan du avsluta både rörliga konton och fasträntekonton. Observera att förtidda uttag/avslutande av fasträntekonton är associerat med en uttagsavgift. Se aktuella priser här eller i dina villkor.

Nej, hos oss kan du endast spara i svenska kronor.

Ja, det är möjligt att ha flera sparkonton. Du som har ett befintligt sparkonto hos oss öppnar enkelt ett nytt konto via Mina Sidor. När du har loggat in väljer du Öppna nytt konto.

Ja, det är möjligt att döpa dina sparkonton. Detta gör du på Mina Sidor under fliken Namnge konto.

Ja, det är möjligt att öppna ett Sparkonto för minderårig hos oss, du hittar blankett för ansökan här.

Villkoren för Sparkonto Minderårig är i enlighet med rådande villkor för våra ordinarie SevenDay Sparkonton. Minderåriga har dock inte tillgång till Mina Sidor, och fram till dess att kontohavaren blir myndig är det endast vårdnadshavaren som kan disponera kontot. För att öppna ett Sparkonto för Minderårig behöver du som vårdnadshavare öppna ett eget SevenDay Sparkonto. Detta för att digitalt kunna ha en översikt över och administrera kontot för minderårig.

Privatpersoner som är folkbokförda i Sverige, innehar ett svenskt BankID och som uppfyller våra villkor.

Du öppnar enkelt ett SevenDay fasträntekonto på Mina sidor. Har du redan satt in önskat saldo på ett rörligt sparkonto, så kan du öppna ditt fasträntekonto direkt. I det fall du öppnar ett fasträntekonto utan att ha saldot disponibelt, så behöver du göra en insättning till kontot så att pengarna är oss tillhanda inom 7 kalenderdagar. Du hittar dina inbetalningsuppgifter på Mina sidor.

Du hittar all information om aktuella räntor och bindningstider här.

Ja, du kan avgiftsfritt ta ut din intjänade ränta innan slutdatumet för sparkontot är uppnått. Din intjänade ränta med avdrag för preliminärskatt (30%) sätts in på ditt SevenDay sparkonto med fast ränta i samband med årsskiftet. För att göra ett uttag loggar du in på Mina sidor.

 

Ja, det är möjligt att ha flera sparkonton. Du som har ett befintligt Sparkonto hos oss öppnar enkelt ett nytt konto via Mina Sidor. När du har loggat in väljer du Öppna nytt konto. Observera att du endast kan öppna ett fasträntekonto med samma löptid per dag.

Ja, det är möjligt att döpa dina sparkonton. Detta gör du på Mina Sidor under fliken Namnge konto.

Ja, mot en avgift är det möjligt att göra uttag innan slutdatumet för ditt sparkonto med fast ränta är uppnått. Läs mer om detta under Räntor och priser.

När bindningstiden löpt ut överförs det totala kapitalbeloppet inklusive intjänad ränta till det SevenDay Sparkonto som insättningen gjordes från när fasträntekontot öppnades. I det fall du saknar ett rörligt sparkonto så skapas detta automatiskt vid bindningstidens slut. Du fortsätter att tjäna in ränta på ditt rörliga sparkonto och kan alltid välja att öppna ett nytt fasträntekonto vid önskemål.

Så mycket kan ditt sparande växa
kr
Ditt sparande växer till:
I uträkningen är inte preliminärskatten (30%) avdragen. SevenDay Sparkonto omfattas av den danska statliga insättningsgarantin med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.
Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt