Personuppgiftspolicy

Så här hanterar vi personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du alltid känner dig trygg när det gäller hur vi hanterar och lagrar data om dig. Att du har ett högt förtroende för oss och att du har tillgång till information, dels på vilket sätt vi gör det på men även att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt samt hur det går till.

Ta gärna del av vår information om vår Personuppgiftspolicy här.

De uppgifter du lämnar vid ansökningstillfället skyddas genom hela processen av elektroniska säkerhetssystem som svarar upp mot de krav som den svenska lagstiftningen inom området ställer. Vi har också system som säkerställer att ingen obehörig eller utomstående kan ta del av dina uppgifter. SevenDay uppdaterar löpande adressuppgifter från Statens personadressregister – SPAR, statens personadressregister.

De personuppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners och lämnas ut för redogörelse av verksamheten (till exempel till skattemyndigheten) samt kommer att användas för att delge dig nyheter, informera dig om kampanjer, erbjudanden och nya produkter i vårt sortiment. Uppgifterna kommer att sparas en tid efter kreditengagemangets avslutande och kan även då komma att användas för marknadsföringsändamål. Du kan alltid väja bort användning för marknadsföringsändamål.

Om du har frågor om eller anmärkningar på de personuppgifter som SevenDay har registrerat om dig kan du höra av dig till vårt Kundcenter eller till Integritetsskyddsmyndigheten. Personuppgiftspolicyn kan i framtiden komma att uppdateras/ändras. Den senaste finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt