SevenDay Banks Visselblåsnings-sida

Vänligen observera att visselblåsnings-sidan ej kan användas för kundklagomål.
Om du som kund önskar lämna in ett klagomål mot banken, så gör du det enklast här.

 

SevenDay Banks visselblåsnings-policy

För oss hos SevenDay Bank är efterlevnad av lagar och föreskrifter av yttersta vikt. En viktig del i detta är att säkerställa att både vi som bank och våra anställa följer bankens interna regler och affärspraxis. Som en del av detta arbete har vi skapat denna sida för att öka tillgängligheten för inskickandet av visselblåsnings-rapporter.

Vem kan använda visselblåsnings-sidan?

Denna visselblåsningssida kan användas av SevenDay Banks:

  • Anställda
  • Före detta anställda
  • Arbetssökande
  • Leverantörer och deras underleverantörer

 

Hur går jag tillväga?

Om du blir medveten om eller misstänker brott mot lagen, oegentligheter eller kränkningar av bankens interna rutiner och affärspraxis, inklusive SevenDay Banks code of conduct (observera att dokumentet är på engelska), kan du rapportera detta via denna säkra e-postadress:

 

whistleblow@bnpparibas-pf.dk

 

Vem tar del av och behandlar min anmälan?

En visselblåsnings-anmälan tas emot och behandlas av bankens särskilt utsedda visselblåsnings-specialister.

 

Kan jag vara anonym?

Ja, det går bra att vara anonym om du vill.

 

Är jag garanterad att min anmälan behandlas med sekretess?

Ja. När du lämnar in en anmälan är det enbart bankens visselblåsnings-specialister som har tillgång till din rapport och de ser till att upprätthålla sekretessen för din anmälan. Vänligen observera att bankens visselblåsnings-specialister kan komma att kontakta dig för att ställa följdfrågor eller ge dig en uppdatering kring din rapport. Vi uppmanar dig därför att kontrollera din mejlinkorg regelbundet.

 

Missbruk av visselblåsnings-sidan

Vi vill upplysa dig om att missbruk av vissenblåsningskanalen och denna sida kan medföra civilrättsliga och straffrättsliga konsekvenser.

 

Ytterligare visselblåsnings-kanaler

Om du önskar rapportera eventuella överträdelser till externa myndigheter kan du skicka in en anmälan till:

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt