Lämna klagomål
Hos SevenDay Bank gör vi vårt yttersta för att tillgodose en god service och säkerställa att du som kund är nöjd med din upplevelse hos oss. Om du är missnöjd med hanteringen av ditt ärende eller anser dig felbehandlad uppmanar vi dig att lämna in ett klagomål.
Hur går det till?
Du kan lämna in ditt klagomål genom att kontakta vårt Kundcenter via telefon, mejl eller brev. Det går även bra att använda dig av formuläret nedan. Våra handläggare lyssnar in och dokumenterar vad som har hänt och har därefter till uppgift att utreda och besvara klagomålet. Handläggaren ansvarar för att bedömningen av klagomålet görs enhetligt och att berättigade klagomål leder till rättelse. Vårt mål är att du ska få återkoppling inom 7 bankdagar.


När du klickar på Skicka godkänner du att skicka dina uppgifter till SevenDay Bank och att vi kommunicerar med dig via icke krypterad e-post.

Varför är det viktigt att lämna in mitt klagomål?
En väl fungerande klagomålshantering ger konsumenterna möjlighet att få sina intressen tillgodosedda. Detta är betydelsefullt för att upprätthålla allmänhetens förtroende, både för SevenDay Bank och för den finansiella marknaden. En god hantering av klagomål ger också SevenDay Bank möjlighet att identifiera problem, åtgärda dessa samt vidta förebyggande åtgärder. Vi tackar dig för att du tar dig tid att lämna in ditt klagomål och hjälper oss att kontinuerligt bli bättre.

Kontaktuppgifter
SevenDay Bank, Box 1171, 164 26 Kista
Telefon: 0770 – 17 77 70

 

Bankens hantering av klagomål
Är du inte nöjd med det svar du fått från vårt Kundcenter kan du vända dig till bankens klagomålsansvarige. Klagomålsansvarige utreder ditt ärende och återkommer med ett skriftligt besked senast 14 dagar efter att vi mottagit ditt ärende. Tar utredningen längre tid kommer du att informeras om detta. Det svar du får från klagomålsansvarige innebär slutligt besked från banken.
Du når klagomålsansvarig på följande adress:
Klagomålsansvarig
Sevenday Bank, Box 1171, 164 26 Kista
klagomalsansvarig@sevenday.se

Om du är missnöjd med det besked som du fått från klagomålsansvarige har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol och få ditt ärende prövat.
Allmänna reklamationsnämndens adress:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

Du kan även vända dig till Konsumenternas Bank- & Finansbyrå eller din lokala konsumentvägledare som finns på www.konsumentverket.se.
Övriga synpunkter
Har du övriga synpunkter, idéer eller förslag till förbättring, så är du varmt välkommen att skicka ett mejl till kundcenter@sevenday.se. Vi ser sedan till att din synpunkt tas vidare till rätt avdelning. Tack på förhand! 

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt