Lär dig skydda dig mot bedrägerier

Att undvika och bekämpa bedrägerier

Hos SevenDay Bank arbetar vi både proaktivt och reaktivt med att bekämpa bedrägerier. Detta är en viktig del av arbetet för att upprätthålla tryggheten i det finansiella systemet, både för dig som konsument och för oss som bank. På den här sidan har vi samlat nyttig information, tips och länkar, både för dig som vill lära dig mer om hur du skyddar dig mot bedrägerier och för dig som misstänker att du har blivit utsatt.

Har du blivit utsatt för bedrägeri? 

Kontakta banken per telefon

Spärra ditt bankID och personnummer för upplysning hos UC

Gör en polisanmälan

Vad är ett bedrägeri?

Det finns många olika typer av bedrägerier som kan vara bra att känna till och lära sig att känna igen, vi listar några vanliga exempel nedan.
Gemensamt för bedrägerier är att personer som ägnar sig åt denna typ av brottslighet ofta är väldigt skickliga och duktiga på att luras.

Källa: Brå, klassificering av brott.

Vishing

Vishing är en förkortning av voice-phishing och översätts till samtalsfiske. Som namnet antyder använder bedragaren sin röst som verktyg, genom att fiska efter känslig information i samtal. Vishing är ett brett begrepp och kan kombineras med andra typer av metoder, till exempel ett investerings- eller romansbedrägeri. Om du blir uppringd och ombedd att utelämna personlig information kan det handla om ett vishing-försök – kom ihåg att alltid avsluta samtalet och att motringa banken vid osäkerhet.

Investeringsbedrägeri

Investeringsbedrägerier sker ofta på internet, där en bedragare marknadsför en investeringsmöjlighet via en hemsida, annons i sociala medier eller genom ett privat meddelande. I regel marknadsförs mycket stora avkastningar och det är inte ovanligt att erbjudandet utmålas som tidsbegränsat, för att sätta press på den utsatta att inte tänka igenom beslutet. Ett exempel kan vara en uppmaning till att investera i Bitcoin mot en summa pengar. Brottsofferjouren tipsar om att kontrollera om företaget har tillstånd från Finansinspektionen innan du överväger en investering, då tillstånd krävs för att legitimt kunna erbjuda finansiella tjänster till privatpersoner i Sverige. Du hittar listan på företag med tillstånd här.

ID-kapning

ID-kapning innebär att någon utger sig för att vara någon annan genom att använda personens identitet i syfte att ta lån/krediter, handla på internet eller skapa konton i personens namn på sociala medier. Det sistnämnda kan även vara ett sätt att få ytterligare uppgifter eller pengar, till exempel genom att kontakta en släkting eller vän till den utsatta och be om ekonomisk hjälp. Uppmärksamma och kontrollera alltid om du ser en transaktion som inte är bekant, får en notifikation om att ett lösenord har bytts ut eller att en okänd inloggning har gjorts på ditt konto, samt spärra ditt bankID vid misstanke om brott.

Romansbedrägeri

Ett romansbedrägeri innebär att gärningspersonen inleder en romantisk relation till den utsatta i syfte att uppnå egen ekonomisk vinning, till exempel genom att få personen att ta ett lån. Kontakten inleds ofta digitalt via sociala medier eller dejtingsajter. Personerna som genomför dessa typer av bedrägerier får ofta den utsatta att känna sig behövda och det är inte ovanligt att ett påhittat scenario beskrivs av bedragen i syfte att framkalla sympati, till exempel att personen har en sjuk släkting som behöver pengar. Ett romansbedrägeri kan även kombineras med ett investeringsbedrägeri, där bedragaren utnyttjar den romantiska relationen till den utsatta för att få denna att göra en brottslig/falsk investering.

Att upptäcka bedrägeriförsök

Det finns olika sätt att upptäcka misstanke om bedrägeri. En indikation kan vara att du får en upplysningskopia där du inte känner igen företaget, eller ser en ovanlig transaktion på kontot. Det är oftast bäst att kontakta banken eller företaget i fråga först. Berätta att du inte känner igen upplysningen/transaktionen och att du önskar mer information.

I vissa fall kan det räcka med att prata med banken för att kunna placera transaktionen eller upplysningen, till exempel om du valt en ny kreditgivare för att finansiera en avbetalning i butik. Det kan också handla om en ansökan via en låneförmedlare, där du får en upplysningskopia som visar samtliga banker som har tagit del av din ansökan om att jämföra lån. Om du varit i kontakt med ett företag men inte har samtyckt till en kreditupplysning, bör du istället registrera ett klagomål och invända mot upplysningen. Vid misstanke om bedrägeriförsök så kan låneförmedlaren eller banken hjälpa dig och informera om nästa steg i processen.

Göra planer

Hur du skyddar dig

Bedrägeriförsök kan se ut på olika sätt, men det vanligaste är att bedragaren uppger sig vara någon annan för att få åtkomst till personlig information via telefon, mejl eller SMS. Det är inte ovanligt att personen uppger sig för att vara från din bank, Försäkringskassan eller Skatteverket för att inge förtroende. Personen kan sedan komma att be om känslig information såsom kortuppgifter, personnummer och lösenord. Det viktigaste är att vara vaksam och du kan själv testa trovärdigheten hos motparten genom att ställa ett par följdfrågor för dig själv. Till exempel: Har jag själv kontaktat banken eller kontaktar banken mig? Ber banken mig om känslig information? Uppmanas jag göra något hastigt? Ta alltid det säkra före det osäkra och fråga gärna en vän eller familjemedlem om råd om du behöver stöd.

Givetvis kan det finnas vissa fall där banken kontaktar dig för mer information, till exempel om du har ansökt om lån eller gjort en större inbetalning och med anledning av denna mottager en transaktionsförfrågan. Kom ihåg att du alltid kan välja att motringa banken för att säkerställa att du pratar med rätt person. Du motringer enkelt genom att be att få återkomma och avsluta samtalet, du behöver inte ge någon förklaring. Gå sedan in på bankens hemsida för att hitta aktuella kontaktuppgifter och tänk på att inte använda telefonnummer som anges per telefon eller SMS om du misstänker att det handlar om ett bedrägeriförsök.

Kom ihåg att…

Avsluta samtalet om du misstänker ett pågående bedrägeriförsök.
Aldrig signera med bankID på någon annans uppmaning över telefon, SMS eller mejl.
Anmäl alltid ett bedrägeriförsök och hjälp till att stoppa den ekonomiska brottsligheten. 

 

 

Externa länkarPolisen

Har du blivit utsatt för bedrägeri? Ring 114 14, eller anmäl brottet digitalt.

Upplysningscentralen (UC)

Vid misstanke om bedrägeri, lägg in en tillfällig spärr för ditt personnummer för att undvika nya kreditupplysningar i ditt namn.
Observera att spärren enbart gäller för UC och anslutna företag.

Säkerhetskollen

Här kan du se aktuella varningar om pågående identifierade bedrägeriförsök.
Du kan även lämna tips om du har blivit utsatt för ett bedrägeriförsök, exempelvis via telefon eller SMS.

Brottsofferjouren

Har du blivit utsatt för ett bedrägeri? Kom ihåg att felet alltid ligger hos förövaren och att bedrägerier kan drabba vem som helst.
För stöd, läs mer här eller kontakta brottsofferjouren på telefonnummer 116 006.

Bedrägeri – Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om bedrägeri och misstänkt bedrägeriförsök. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna vårt kundcenter på 0770-17 77 70.

Om du har blivit utsatt för ett bedrägeri hos SevenDay Bank bör du först kontakta oss per telefon. Vi kommer då be dig redogöra för vad som har inträffat och informera dig om processen. Har någon annan ansökt om ett lån eller en kredit i ditt namn ser vi till att ansökan makuleras.

Har bedrägeriet lett till att ett lån eller en kredit har betalats ut, kommer vi att be dig om ytterligare underlag för att kunna starta en utredning. Det är viktigt att du snarast möjligt spärrar ditt bankID och vi rekommenderar att du även spärrar ditt personnummer för upplysning. För att kunna påbörja utredningen av ditt ärende behöver du även göra en polisanmälan. Vi ber dig att skicka in en kopia på polisanmälan samt giltig legitimation tillsammans med bedrägeriblanketten nedan.

Blankett för bedrägerianmälan. 

Känner du dig osäker kring om det är din bank som har skickat ett SMS/mejl eller ringer dig, kan du alltid motringa banken och prata med kundtjänst. Tänk på att alltid gå in på bankens hemsida för att hitta korrekt kontaktinformation och undvik att ringa nummer som skickas ut per SMS/mejl om du är osäker kring dess äkthet.

När man ansöker om lån via en låneförmedlare, till exempel Lendo, Advisa eller Zmarta, så beställer de en upplysning via UC som bankerna sedan tar del av. Det framgår även i låneförmedlarens villkor om bankerna kan komma att ta en kompletterande upplysning, till exempel via Bisnode, för att göra en kreditbedömning.

Hos SevenDay Bank tar vi del av upplysningen som låneförmedlaren beställt via UC, samt tar en kompletterande upplysning via Bisnode som en del i vår kreditbedömningsprocess. Du kan läsa mer om vår kreditbedömningsprocess här.

Om du har blivit utsatt för bedrägeri kopplat till ditt sparkonto bör du kontakta oss per telefon och redogöra för händelsen. Det kan till exempel vara om du blivit uppringd och personen uppgivit att denne ringt från banken och därefter uppmanat dig att göra en överföring. Spärra ditt bankID och gör en polisanmälan. Skicka in en kopia av polisanmälan tillsammans med en kopia på giltig legitimation, så kan vi hjälpa dig att lägga in en tillfällig spärr på sparkontot under tiden utredningen pågår.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt