7 nya lagar för 2023 som kan påverka din plånbok

nya lagar 2023
Den 1 januari träder flera nya lagar i kraft, några av dem kanske påverkar dig?
nya lagar 2023
Barnfamiljer med bostadsbidrag kan få tilläggsbidrag även under 2023.
Visste du att...

Med ett nytt år kommer ofta nya lagar. Här är några lagar som träder i kraft 2023 och som kan komma att påverka din plånbok.

Höjningen av reduktionsplikten pausas
Från den 1 januari 2023 pausas den successiva höjningen av reduktionsplikten för bensin och diesel. Anledningen är att man vill undvika höga bensin- och dieselpriser under nästa år.

Reseavdraget höjs
Efter årsskiftet höjs de schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil. Detta för att beloppen bättre ska motsvara de faktiska kostnaderna. Resor med elbil omfattas inte att ändringarna.

Billigare att installera solceller
Nästa år höjs det gröna avdraget och du kan då få 20 procents avdrag på arbets- och materialkostnader när du installerar solceller. I dag ligger det på 15 procent. Avdraget gäller installationer som betalats efter den 31 december 2022.


 

Spara med hög ränta hos SevenDay Bank

Aktuella sparräntor

  • SevenDay Sparkonto3,70%
  • SevenDay 3 mån (fast ränta)4,20%
  • SevenDay 6 mån (fast ränta)4,10%
  • SevenDay 12 mån (fast ränta)3,90%
  • SevenDay 24 mån (fast ränta)3,20%
  • SevenDay 36 mån (fast ränta)3,00%

Tryggt sparande med bra villkor och hög ränta redan från första kronan.


 

Ingen garantipension för utlandssvenskar
Personer som bor utomlands har efter årsskiftet inte längre rätt att få garantipension – den del i allmänna pensionen som är till för den som haft låg eller ingen inkomst. Övriga delar av den allmänna pensionen betalas ut som vanligt.

Sänkt skatt för arbetande personer över 65 år
Personer som fortsätter att arbeta efter att de fyllt 65 år får från och med 1 januari 2023 förstärkt jobbskatteavdrag, det vill säga sänkt skatt.

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer
Barnfamiljer som får bostadsbidrag har under 2022 fått ett tilläggsbidrag, något som nu förlängs till och med juni 2023. Tilläggsbidraget är skattefritt och ligger på 25 procent av ditt bostadsbidrag.

A-kassan permanent på högre nivå
Under pandemin höjdes nivån på a-kassan tillfälligt, nu är det beslutat att a-kassan behålls på den högre nivån även framåt.

Läs mer om regeringens nya lagar här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt