Skattejämkning – ett sätt att ta kontroll över din privatekonomi

Skattejämkning
Det finns stora skattemässiga fördelar med att jämka, om du betalar mindre skatt per månad kan du ta hand om pengarna själv och till exempel placera dem på ett sparkonto eller investera dem i aktier och fonder.
Skattejämkning
Om du som till exempel student arbetar extra på helgen kan det vara tillfälle att jämka. Tjänar du under 19 247 kronor på ett år behöver du nämligen inte betala skatt på lönen.
Visste du att...

Har du bolån, flera arbetsgivare eller arbetar deltid? Då kan det vara värt att skattejämka för att slippa restskatt eller att dina pengar sitter låsta på ditt skattekonto helt utan ränta. Men hur fungerar skattejämkning egentligen?

Vad är skattejämkning?

Den skatt som du betalar på din inkomst varje månad är preliminär. Det betyder att din nettolön kan vara mindre än den borde, eller att du får mer pengar än vad du egentligen skulle ha – och tvingas betala restskatt. Det finns flera anledningar till att det preliminära skatteavdraget inte stämmer med den slutgiltiga skatten, till exempel att din inkomst inte varit lika stor hela året eller om du får lön från mer än en arbetsgivare.

Men det finns ett sätt att justera sitt skatteavdrag under inkomståret, istället för året efter i samband med deklarationen – nämligen att jämka.

Varför jämka?

Även om det kan kännas välkommet med skatteåterbäring innan sommarsemestern finns det stora skattemässiga fördelar med att jämka. Om du betalar mindre skatt per månad kan du ta hand om pengarna själv. Du kan då själv välja vad du vill göra med dem, till exempel placera dem på ett sparkonto, investera dem i aktier och fonder eller amortera på lån.

Så jämkar du

För att din arbetsgivare/utbetalare ska kunna justera din skatt måste du ansöka hos Skatteverket om jämkning. Detta gäller dock bara om du vill ansöka om att betala lägre skatt – om du vill göra ett högre skatteavdrag krävs inget beslut från Skatteverket utan du kan be din arbetsgivare/utbetalare dra ett visst belopp extra varje månad.

Så snart du vet eller kan uppskatta inkomsten för hela året kan du ansöka om jämkning – ett beslut om preliminär A-skatt kan fattas när som helst under hela inkomståret. När du lämnar en jämkningsansökan fyller du i de inkomster och avdrag som du uppskattar att du kommer ha under året. Utifrån uppgifterna du lämnat räknar Skatteverket ut ett skatteavdrag, därefter får du ett beslut som du sedan måste lämna till din arbetsgivare. Om dina inkomster eller avdrag ändras under året är det bra att lämna in en ny ansökan.

Det finns stora skattemässiga fördelar med att jämka.

5 exempel på när du kan jämka:

1. Om du har flera arbetsgivare
Får du lön från fler än en arbetsgivare är det möjligt att du betalar för lite skatt. Den som betalar ut huvudinkomsten gör nämligen skatteavdrag enligt skattetabell för den inkomsten – övriga utbetalare drar av 30 procent i skatt.

2. Om du inte arbetar hela året
Även om du inte jobbar hela året, utan exempelvis bara på sommaren eller under helgerna, dras skatt från din lön som om du skulle jobba på samma sätt hela året. Men den som är föräldraledig under större delen av året, eller kanske student, har ofta mer nytta av pengarna för löpande utgifter under året än om de kommer som en klumpsumma vid deklarationen.

Kom ihåg att om du tjänar under 19 247 kronor på ett år behöver du inte betala skatt. Vet du om att du inte kommer nå upp till den summan kan du fylla i en blankett från Skatteverket och lämna till din arbetsgivare. Då dras ingen skatt från din lön.

3. Om du har bolån
När man tar ett bolån har man rätt att göra ett avdrag på 30 procent av räntekostnaden upp till 100 000 kronor per år. Dessa pengar får du tillbaka i en klumpsumma vid deklarationen, men om du jämkar ditt bolån kan du istället få tillbaka dessa pengar månadsvis. På Skatteverkets blankett fyller du i din lön samt hur mycket du betalar i ränta på dina bolån per månad. Arbetsgivaren drar då av mindre skatt vilket motsvarar jämkningen för bolånen.

4. Skattejämkning pensionär
Många svenska pensionärer betalar kvarskatt eftersom pensionsutbetalarna drar för lite skatt i förväg. Detta beror på att allt fler pensionärer får pensionsutbetalningar från flera olika håll där vissa beräknar skatten enligt skattetabellen, andra gör ett avdrag med 30 procent oavsett kommunalskatt. Jämkar du slipper du kvarskatten. Om du har tänkt gå i pension nästa år kan du jämka redan nu för att slippa kvarskatt längre fram.

5. Skattejämkning avgångsvederlag
Innan ditt avgångsvederlag betalas ut kan du ansöka om jämkning med hänvisning till reglerna om ackumulerad inkomst. När du fått jämkningsbeslutet från Skatteverket kan din arbetsgivare dra rätt skatt på beloppet redan när det betalas ut. Tänk på att du måste upprepa din begäran i inkomstdeklarationen för att din slutliga skatt ska bli rätt.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt