Så länge ska du spara kvittot (och andra viktiga papper)

spara kvittot
Allt som du använder som underlag när du deklarerar måste du spara i sex år.
spara kvittot
Om du renoverat badrummet är det viktigt att spara kvitton och fakturor så länge du äger bostaden. När du säljer bostaden måste du kunna bevisa vilka kostnader du haft eftersom att det kan påverka reavinstskatten.
Visste du att...

Hur länge behöver vi egentligen spara kvitton och fakturor? Och varför är det så viktigt att spara vissa papper? Här får du svaren.

En plånbok proppfull med skrynkliga kvitton och pärmar med hyresavier och telefonräkningar från 2010. Ska vi verkligen spara på allt detta? Och framförallt – vad ska vi spara på och hur länge?

Slänga direkt:

• Kvitton när du handlat mat eller tagit en fika är sällan något du behöver spara på. Kontrollera att summan är rätt innan du slänger det.

Spara i tre år:

• Enligt konsumentköplagen har vi tre år på oss att reklamera en vara eller tjänst som det är fel på. Därför är det bra att spara kvittot på sådant du anser är värt lite mer.

Särskilt viktigt är det att spara kvittot om du köpt något kontant, eftersom att det då inte finns ett kontoutdrag eller annat bevis på att du köpt varan.

Ytterligare en anledning till att spara kvittot är för att du ska kunna bevisa att varan eller tjänsten är betald. I värsta fall kan du nämligen krävas på en ny betalning. Efter tre år preskriberas fordran.

Spara i sex år:

• Allt som du använder som underlag när du deklarerar, och som du inte kan få fram elektroniskt, måste du spara i sex år. Det kan till exempel handla om lönespecifikationer och kvitton på inköp och resor som du gjort avdrag för. Skatteverket kan nämligen kräva att få se underlaget sex år efter att du lämnat in deklarationen.

Det är viktigt att spara en back-up så att viktiga papper inte försvinner om datorn skulle krascha.

Spara i tio år:

• Kvitton för arbete på fasta saker som till exempel renoveringar av din bostad. Du har tio år på dig att klaga om något är fel och därför måste du spara kvittot under den tiden.

Spara en längre tid:

• Om du har garanti på något som du köpt är det viktigt att spara kvittot så länge garantin gäller. Hur lång garanti du har brukar framgå på kvittot.

• När du har slutbetalat en kredit, till exempel ett privatlån eller bolån, ska du se till att du får tillbaka skuldebrevet från kreditgivaren om du har en kredit med ett så kallat löpande skuldebrev. Detta är något kreditgivaren brukar skicka tillbaka så snart slutbetalningen genomförts, vilket är viktigt att se till att få för att inte riskera att krävas på betalning igen. Vanligtvis får du även en separat bekräftelse på att krediten/lånet är slutbetalat.

När det handlar om enkla skuldebrev är det bra att spara ett kontoutdrag där det framgår att skulden är betald. Men även när det gäller enkla skuldebrev, där man behåller en kopia själv och långivaren har originalet, brukar du få en bekräftelse hemskickad på att krediten/lånet är slutbetalat.

• Det är viktigt att spara köpekontrakt som gäller din bostad, och kvitton och fakturor på reparationer och renoveringar av din bostad så länge du äger den. När du säljer bostaden måste du kunna bevisa vilka kostnader du haft eftersom att det kan påverka reavinstskatten.

Tänk på det här:

• Om du tappat bort kvittot eller av någon annan anledning inte har kvar det kan ett kontoutdrag fungera som bevis. På kontoutdraget måste det framgå när du gjort köpet, vad du har köpt, priset och vem du handlat av.

• Eftersom att kvitton kan blekna så att det inte går att läsa texten kan det vara smart att kopiera kvittot eller spara det digitalt.

• Digitala kvitton blir allt mer vanligt. Det är smidigt och ofta mycket säkert. Det är dock viktigt att spara en back-up så att viktiga papper inte försvinner om datorn skulle krascha. Du kan också testa appen Sparakvittot där du kan spara digitala kvitton eller bilder på papperskvitton direkt i appen. Läs mer om det här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt