Ska jag ha efterlevandeskydd på tjänstepensionen eller inte?

Efterlevandeskydd
Om du lever med någon som har högre lön än du och som klarar sig bra ekonomiskt kan du fundera på om du verkligen behöver efterlevandeskydd.
Efterlevandeskydd
För dig som har familj och omyndiga barn kan ett efterlevandeskydd på din pension kännas tryggt om något skulle hända dig.
Spara

Att ha ett efterlevandeskydd på sin tjänstepension innebär ett ekonomiskt skydd för din familj – men gör också din pension lägre. Här går vi igenom vad ett efterlevandeskydd är och hur du vet om du behöver det.

I en kollektivavtalad tjänstepension kan du välja till ett efterlevandeskydd, vilket ibland även kallas änkepension eller efterlevandepension. Det finns två olika typer av efterlevandeskydd – återbetalningsskydd och familjeskydd. Av dessa kan du kan välja om du vill ha båda, bara den ena eller ingen av dem.

Återbetalningsskyddet gör att det kvarvarande kapitalet i din tjänstepension månadsvis betalas ut till din efterlevande familj om du skulle avlida. Det kostar inget att ha ett återbetalningsskydd, men det hindrar dig från att kunna ta del av så kallade arvsvinster i din pension.

Arvsvinster innebär att när en person som inte har återbetalningsskydd avlider fördelas de sparade pensionspengarna ut till andra som inte heller har återbetalningsskydd. Det betyder att du som inte har återbetalningsskydd även får ta del av andras arvsvinster. Men om du har återbetalningsskydd går pengarna till din familj och du får inte ta del av arvsvinsterna, vilket innebär att din tjänstepension blir något lägre.

Huruvida du behöver lägga till återbetalningsskyddet själv eller inte skiljer sig mellan olika typer av tjänstepensioner.

Familjeskydd innebär att ett specifikt belopp betalas ut till din familj varje år i 5, 10, 15 eller 20 år. Hur mycket du hunnit spara ihop till din tjänstepension spelar alltså ingen roll i familjeskyddet. Du betalar istället en avgift som dras av från summan som din arbetsgivare betalar till din tjänstepension. Hur stor avgiften är beror på hur gammal du är, utbetalningstidens längd och vilken nivå av prisbasbelopp (1 till 4, där 1 är 47 600 kronor år 2021) du väljer.

Familjeskyddet ingår och går inte att ta bort för dig som jobbar inom stat, kommun eller region, annars behöver du lägga till det själv.


 

Spara med hög ränta hos SevenDay Bank

Aktuella sparräntor

  • SevenDay Sparkonto3,70%
  • SevenDay 3 mån (fast ränta)4,20%
  • SevenDay 6 mån (fast ränta)4,10%
  • SevenDay 12 mån (fast ränta)3,90%

Tryggt sparande med bra villkor och hög ränta redan från första kronan.


 

Efterlevandeskydd premiepension

Du kan även välja att lägga till ett efterlevandeskydd för din premiepension. Då omvandlas din premiepension till en slags försäkring som gäller både dig och din make eller sambo, vilket även gör att utbetalningarna från din premiepension blir något lägre. Den här typen av efterlevandeskydd kan du bara teckna inom tre månader från att du ansökt om premiepension för första gången eller från att du ingått i ett äktenskap eller samboförhållande. Därefter går den inte att ändra.

Hur vet jag om jag behöver ett efterlevandeskydd?

Vanliga anledningar till att skaffa ett efterlevandeskydd är om du har omyndiga barn som inte kan försörja sig själva ännu eller om du har delade kostnader med din partner som skulle bli svåra att betala av utan din inkomst, som till exempel ett bolån.

Om du däremot är ensamstående utan barn, har vuxna barn som klarar sig själva ekonomiskt eller lever med någon som har högre lön än du är det kanske inte lika viktigt att ha ett efterlevandeskydd.

Det finns även andra försäkringar som skyddar din familj om du skulle gå bort, men inte är kopplade till pensionen. Då handlar det ofta om livförsäkring eller låneskydd.

Innan du bestämmer dig för om du ska ha ett efterlevandeskydd eller inte bör du fundera på vilket skydd du har i dagsläget i form av andra försäkringar och vilket behov din familj skulle ha av det. Då kan du komma fram till vilken försäkring eller vilket skydd som passar just dig bäst.

Din egen tjänstepension blir högre om du tar bort efterlevandeskyddet, men det kan bli svårare att skaffa igen om du ångrar dig när du är äldre.

Räkna ut vad ett efterlevandeskydd skulle innebära för dig här

Det kan vara komplicerat att på egen hand räkna ut vad ett efterlevandeskydd skulle göra för skillnad för din pension. Med hjälp av Konsumenternas webbtjänst kan du dock räkna ut vad ett efterlevandeskydd skulle kosta just dig. Du kan även begära en skriftlig offert från ditt tjänstepensionsbolag som visar hur mycket din utbetalning skulle minska.

Om du vill skaffa ett efterlevandeskydd, ändra eller ta bort ett som du redan har, kan du ansöka om det hos ditt tjänstepensionsbolag.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt