Livförsäkring – så fungerar det och därför ska du ha en

En livförsäkring är en extra omtanke om din familj.
Genom att teckna en livförsäkring ökar du möjligheten för dina efterlevande att kunna bo kvar och fortsätta livet som vanligt när du är borta.
Hem och familj

En livförsäkring tecknar du vanligtvis inte för dig själv, utan för att ge dina anhöriga ett bra efterlevandeskydd. Men det finns även försäkringar som ger dig pengar när du nått en viss ålder.

Först och främst är det inte säkert att du måste teckna en enskild livförsäkring. Börja med att undersöka vad dina befintliga försäkringar har för efterlevandeskydd. Om du exempelvis har ett bolån har du troligtvis även blivit erbjuden att teckna ett bolåneskydd. Det innebär att banken skriver av halva skulden om du eller din partner dör före en viss ålder. Du kan även höra med din arbetsgivare eller med ditt fackförbund om det finns en gruppförsäkring. I den ingår ofta ett dödsfallsbelopp. Det är en lägre summa som ska täcka begravningskostnaderna, en så kallad begravningsförsäkring. Har du en sjuk- eller olycksfallsförsäkring kan du också undersöka om det i den ingår en summa som betalas ut vid din död.

Varför teckna en livförsäkring?

Innan du tecknar en livförsäkring bör du fråga dig vem pengarna ska gå till vid din död. Är du försörjningsskyldig och har skulder i form av till exempel bolån? I så fall är en livförsäkring en extra omtanke om din familj, så att de kan bo kvar och fortsätta livet som vanligt när du är borta. Teckna då livförsäkringen med ett belopp som täcker din del av familjens utgifter och välj din partner som förmånstagare. Om ingen förmånstagare väljs går pengarna till din partner, dina barn eller andra släktingar.
Är du däremot ensamstående kan det vara mer ekonomiskt klokt att välja en försäkring som ger dig pengarna när du nått en viss ålder. Skulle du dö innan dess går pengarna till den förmånstagare som du själv valt.

Två alternativ, livförsäkring och kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring
En kapitalförsäkring är ett sparande där pengar betalas ut vid en angiven tidpunkt. De kan betalas ut månadsvis eller som en klumpsumma. Sparandet är bundet i allt från några månader till flera år.

  • Pengarna betalas ut till din angivna förmånstagare om du dör före en viss ålder, eller till dig när du nått en viss ålder.
  • Du skattar årligen på din kapitalförsäkring, oavsett hur utvecklingen ser ut.
  • Vill du placera dina pengar själv väljer du fondförsäkring eller depåförsäkring. Om du hellre vill att försäkringsbolaget placerar dina pengar väljer du en traditionell försäkring, som oftast innehåller en garanti för hur stor summa du får när det är dags för utbetalning.
  • Det är möjligt att teckna flera kapitalförsäkringar.

Livförsäkring
En livförsäkring är inget sparande, utan ett förutbestämt belopp som betalas ut vid din död.

  • Pengarna betalas ut i en klumpsumma och är skattefria.
  • Om du inte väljer förmånstagare betalas pengarna ut till din partner, dina barn eller andra släktingar.
  • Livförsäkringar har i regel en åldersgräns. Det innebär att inga pengar betalas ut om du dör efter att ha nått en viss ålder, vanligtvis 75 år.
  • Du kan teckna flera livförsäkringar.
Vad kostar en livförsäkring?

För att kunna teckna en livförsäkring måste du vanligtvis ha fyllt 18 år men inte vara äldre än 70 år. Du får fylla i en hälsodeklaration som ihop med din ålder och önskat försäkringsbelopp ligger till grund för hur hög premie du får. En del försäkringsbolag låter dig betala hela premien på en gång. Hos andra lägger du upp en månads- eller årsbetalning. De flesta stora försäkringsbolag har tillägg i livförsäkringen för att till exempel livförsäkra barn under 18 år.

Att tänka på när du tecknar livförsäkring
  • Livförsäkringar betalas vanligen inte ut vid självmord, force majeure eller om du har en riskfylld livsstil – till exempel om du är engagerad i extremsport. Dubbelkolla alltid med ditt försäkringsbolag hur skyddet ser ut.
  • De flesta livförsäkringar som är tecknade i Sverige ger skydd även i Norden. Reser du längre bort har du ofta ett tidsbegränsat skydd.
Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt