Lista: Så mycket sparar andra föräldrar till sina barn

Hur mycket föräldrar sparar till sina barn skiljer sig åt.
spara till barn
Många föräldrar sparar till barnets framtida körkort.
Spara

8 av 10 föräldrar sparar till sina barn varje månad. Men hur mycket sparar de och till vad? Se här hur andra föräldrar gör.

I en undersökning som Ipsos Norm gjort på uppdrag av Fundler svarar 8 av 10 föräldrar att de månadssparar till sina barn. Hur mycket de sparar skiljer sig mycket åt. 14 procent av de tillfrågade sparar mellan 1 000 kronor och 2 000 kronor i månaden, men 14 procent svarar också att de sparar 0 kronor varje månad.

Det vanligaste målet med sparandet är en kontantinsats till barnets egen bostad. 38 procent svarar att de sparar till barnets körkort, och 37 procent sparar till en buffert.

Hur ska jag spara till barn?

När vi intervjuade Jan Bolmeson, en av författarna bakom boken ”Gör ditt barn rikt”, tipsade han framför allt om två saker när du ska spara till barn:

  1. Har du flera barn ska du spara till dem på ett gemensamt konto. Sparar du i till exempel fonder kan det gå väldigt olika för fonderna över tid och risken är att det blir orättvist om sparandet gått bättre för ett av barnen.
  2. Spara i en kapitalförsäkring i ditt namn med barnen som förmånstagare och bestäm själv när barnen får tillgång till sina pengar. På så vis riskerar inte sparandet gå till en partyresa på 18-årsdagen.

Ta del av hela intervjun här: Spara till barn och barnbarn – och undvik misstagen

Spara till barn – så mycket sparar föräldrar varje månad

14 procent sparar 0 kronor

14 procent sparar över 1 000 kronor

11 procent sparar 401–500 kronor

11 procent sparar 101–200 kronor

10 procent sparar 201–300 kronor

8 procent sparar 501–600 kronor

6 procent sparar 901–1 000 kronor

5 procent sparar 301–400 kronor

4 procent sparar 601–700 kronor

4 procent sparar mindre än 100 kronor

3 procent sparar över 2 000 kronor

2 procent sparar 701–800 kronor

1 procent sparar 801–900 kronor

Källa: Fundler.se

Fotnot: Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av Fundler. Under januari 2021 har sammanlagt 1 000 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18–65 år i Sverige. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt