ISK eller fondkonto?

ISK eller kapitalförsäkring?
När du ska börja spara i aktier och fonder behöver du välja sparform.
Spara

Du har bestämt dig för att investera i värdepapper eller fonder. Nu är frågan vad som är bäst, ISK eller fondkonto? Du kan också välja en värdepappersdepå eller en kapitalförsäkring. Här går vi igenom skillnaderna mellan de olika sparformerna.

Det finns i dag i huvudsak tre alternativ för dig som vill påbörja ett sparande i värdepapper och/eller fonder: värdepappersdepå/fondkonto, investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring.

Det finns för- och nackdelar med de olika sparformerna. Det som främst skiljer ISK och kapitalförsäkring mot en värdepappersdepå/fondkonto är beskattningen. I en värdepappersdepå/fondkonto får du betala 30 procent skatt när du säljer med vinst och du har kvittningsrätt mot förluster. Väljer du istället att spara i ett ISK eller en kapitalförsäkring slipper du deklarera dina vinster och förluster, istället betalar du en schablonskatt, som baseras på det värde du har på kontot.

Det är viktigt att förstå att en kapitalförsäkring och ett ISK endast är olika sparformer. De kan jämföras med skal som du fyller med investeringar, exempelvis köp av aktier och fonder. Det är alltså inte en investering i sig. Och detsamma gäller så klart för en värdepappersdepå/fondkonto.

Fondkonto/värdepappersdepå

I en värdepappersdepå kan du placera pengar i olika aktier, fonder, optioner och obligationer. På ett fondkonto handlas enbart fonder. Skattemässigt är reglerna desamma. Ditt sammanlagda kapital beskattas inte. Istället beskattas du med 30 procents vinstskatt när du säljer med vinst och har kvittningsrätt mot förluster. Eventuella förluster kan kvittas mot kapitalvinster i deklarationen. Värdepappersdepå och fondkonto omfattas av investerarskyddet och innestående medel på depå/konto omfattas av insättningsgarantin.

Här kan du kontrollera vilka som omfattas av insättningsgarantin.

Plus:
Eventuella förluster kan kvittas mot kapitalvinster i deklarationen.

Minus:
När en fond eller ett värdepapper har gått bra och du säljer med vinst betalar du 30 procent i vinstskatt.

När du sålt värdepapper ska du redovisa resultatet av försäljningen i din deklaration.

Kapitalförsäkring

Att spara i en kapitalförsäkring innebär att du kan kombinera sparande i fonder och värdepapper. Sparandet placeras via ett försäkringsbolag. Eventuella vinster är skattefria, men en schablonskatt dras varje år. Denna skatt dras även om fonderna och värdepappren minskat i värde.

I en kapitalförsäkring är det försäkringsgivaren (försäkringsbolaget) som registreras som ägare till de underliggande tillgångarna. Det innebär att du inte har rätt att delta på bolagsstämmor och rösta i de bolag där du äger aktier.

En fördel med kapitalförsäkringen är att du själv kan bestämma vem som får pengarna när du avlider. Du kan själv välja förmånstagare och du behöver inte ha biologiska band till personen. Detta är något som skiljer sig från andra sparformer där innehavet tillfaller dödsboet.

Kapitalförsäkringen omfattas varken av insättningsgarantin eller investerarskyddet. Däremot har du förmånsrätt på dina tillgångar i händelse av att försäkringsbolaget hamnar på obestånd eller går i konkurs. Försäkringsbolagen är skyldiga att följa särskilda regler för att motverka kurser.

Plus:
Inget deklarationskrångel.

Skatten är relativt låg vid vinst.

En kapitalförsäkring tecknas med ett återbetalningsskydd vilket gör att du kan ange en förmånstagare istället för dödsboet vid dödsfall.

Minus:
Du betalar skatt även om värdet på fonderna minskar.

Du kan inte göra avdrag i deklarationen när du säljer med förlust.

Se upp för höga avgifter, hos en del banker är det både fasta och rörliga avgifter som tas ut.

Investeringssparkonto, ISK

Det här är en relativt ny sparform som infördes efter riksdagsbeslut för att göra det enklare att investera i aktier och fonder utan att behöva deklarera köp och försäljning.

ISK liknar kapitalförsäkring, men då inget försäkringbolag är inblandat står du själv som ägare till de värdepapper som finns på ditt konto. Det innebär att du exempelvis har rätt att delta och rösta på bolagsstämmorna i de bolag där du äger aktier.

Eventuella vinster är skattefria, men en schablonskatt dras varje år. Denna skatt dras även om fonderna och värdepappren minskat i värde. Med dagens låga räntor blir skatten låg vilket gjort denna sparform väldigt populär.

ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin för pengar på kontot och investerarskydd för värdepapper.

Här skriver Skatteverket om skillnaderna mellan ISK och kapitalförsäkring.

Plus:
Du slipper deklarera.

Avgiftsfritt (endast förvaltningsavgifter för fonder och courtage för aktier.)

Ingen vinstskatt när du säljer dina värdepapper.

Minus:
Du betalar skatt även om värdet på fonderna minskar.

Eftersom ingen vinstskatt betalas vid försäljning kan inte förluster och vinster kvittas mot varandra.

Ny skatt på ISK och kapitalförsäkring 2018

Från och med 1 januari 2018 höjde regeringen skatten på sparande i ISK och kapitalförsäkring med 0,25 procentenheter – från 0,75 till 1 procent. För att räkna ut skatten multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan plus 1 procent. För 2018 är statslåneräntan 0,49 procent vilket gör att schablonintäkten blir 1,49 (0,49 + 1 = 1,49) procent av kapitalunderlaget. Det belopp du då får fram betalar du 30 procent i skatt på.

Exempel: Har du 100 000 kronor i kapital får du betala 447 kronor i årlig skatt.
100 000 kronor x 1,49 procent = 1 490 kronor x 30 procent = 447 kronor i årlig skatt.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt