Så mycket skänker vi till välgörenhet

Unicef är störst i Sverige på välgörenhet
UNICEF ser till att barn som Shahd Saleh, tre år, kan dricka rent vatten. Shahd bor i ett flyktingläger i Erbil, Kurdistan.Foto: ©UNICEF/Khuzaie
Hjälp andra

Under 2013 skänkte den svenska allmänheten rekordsumman 5,8 miljarder kronor till välgörenhet – en ökning med drygt 600 miljoner på ett år. Och det gäller endast gåvor som sätts in på 90-konton som tilldelats av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som ser till att de organisationer som får ett 90-konto genomför insamlingar med hög kvalitet. Det innebär bland annat att minst 75 procent av de insamlade medlen verkligen går till ändamålet, det vill säga högst 25 procent får användas för administration och övriga kostnader. Sedan skänks förstås till organisationer som saknar 90-konto, men där är också insynen sämre.

Inte bara privatpersoner som skänker

Allmänheten utgör den största enskilda gruppen som skänker till välgörenhet – men även myndigheter, organisationer och företag lämnar betydande bidrag. Under 2013 samlades totalt in cirka 16,8 miljarder, varav 42 procent från allmänheten och 38 procent från myndigheter. Knappt 8 procent av insamlade medel kom från företag, och resten från organisationer.

De 10 största mottagarna

Högst på listan över de organisationer med störst intäkter hamnade Rädda Barnen med nästan 1 miljard kronor. Men Svenska Kyrkan är inte långt efter med drygt 900 miljoner. Här nedan följer tio i topp-listan med totalt insamlat belopp i miljoner kronor. Inom parentes följer beloppet som skänkts av allmänheten:

  1. Rädda Barnen, 995 (310)
  2. Svenska Kyrkan, 915 (184)
  3. UNICEF, 655 (355)
  4. Röda Korset, 598 (253)
  5. Läkare Utan Gränser, 563 (343)
  6. Cancerfonden, 489 (409)
  7. Diakonia, 472 (ingen uppgift)
  8. Frälsningsarmén, 445 (233)
  9. Plan, 302 (155)
  10. SOS Barnbyar, 302 (198)

Vill du lämna ett eget bidrag?

Välj en organisation med ett Plusgiro som inleds med 90 eller BankGiro som inleds med 900. Då vet du att det finns höga krav ställda på att insamlingen sköts professionellt och att mellan 80 och 90 procent av de insamlade pengarna går till dem som behöver hjälp. Läs gärna mer om Svensk Insamlingskontroll.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt