Var ska jag förvara testamentet? (och andra viktiga papper)

När utbudet av bankfack minskar ser vi oss om efter andra alternativ där vi kan spara viktiga dokument. Avtalsförvaring är ett av dem, läs mer om det i artikeln.
bankfack
Om du sparar viktiga dokument på en extern hårddisk är det smart att göra flera backuper och spara samma filer i molnet för extra säkerhet.
Hem och familj

Fler och fler bankfack stängs och många undrar nu var de ska förvara sina viktiga dokument och värdehandlingar. Här kommer tre alternativ.

En del kvitton, värdehandlingar och dokument behöver du spara en längre tid, ibland livet ut. Men i takt med att mycket i dag digitaliseras minskar efterfrågan och därmed också utbudet på bankfack, en plats som tidigare varit ett förstahandsval för att förvara många av dessa dokument.

Ett alternativ till bankfack är avtalsförvaring. Istället för att du själv förvarar viktiga avtal som testamenten och gåvobrev i din bostad skickar du in ditt dokument till ett företag som förvarar det med hög säkerhet och sekretess. Exempel på företag som erbjuder avtalsförvaring är Familjens Jurist och Avtal24.

– Jag tror att det är det bästa alternativet när bankfacken försvinner. När vi hjälper en klient med att till exempel skriva testamente erbjuder vi alltid vår testamentesförvaring. Testamentet förvaras då tryggt och säkert och när ett dödsfall inträffar ser vi till att personens testamente hamnar i rätt händer. Det är oerhört viktigt att ett testamente hittas och kommer fram till rätt person, säger Linda Ljunggren, projektledare Kommunikation och Information på Familjens Jurist.

Avtalsförvaring

Bankfack
Linda Ljunggren, Familjens Jurist.

För avtalsförvaring betalar du en engångsavgift på omkring 2 000 kronor och får då en livslång förvaring. Kunden har alltid möjlighet att återkalla testamentet för att skriva ett nytt eller göra ändringar i det. Även om förvaringen kostar en summa är det kanske ändå värt det för att inte riskera att ett testamente kommer bort eller hamnar i fel händer.

– Ett testamente måste uppvisas i original för att ha en juridisk verkan, en kopia är helt ogiltig, därför är det viktigt att inte originalet försvinner, säger Linda Ljunggren.

Förutom testamenten finns också andra dokument som lämpar sig för tjänsten, exempelvis samboavtal och avtal för bodelningar.

Risker i hemmet

Att förvara viktiga handlingar hemma kan innebära vissa risker, till exempel brand-, förlust- och skaderisk. Väljer du till exempel en avtalsförvaring sparas avtalen i brand- och inbrottssäkra bergrum.

– När det gäller testamenten skulle jag akta mig för att förvara originalet hemma. Det kan hittas av någon som inte gynnas av det eller inte förstår betydelsen av dokumentet och att det därför inte kommer fram vid bouppteckning och arvskifte, säger Linda Ljunggren.

Digital förvaring

Men det finns fler alternativ. Andra dokument som du behöver spara en längre tid, som deklarationsunderlag, vissa kvitton och fakturor, kan du till exempel enkelt spara själv digitalt. Antingen via en molntjänst som Dropbox och Google Drive, eller på en extern hårddisk. Eftersom en extern hårddisk kan försvinna eller gå sönder är det en extra trygghet att spara samma material även i en molntjänst.

– När du sparar något digitalt är det viktigt att tänka på säkerheten. Gör alltid minst en backup på hårddisken och förvara de på olika platser. Se också till att spara dokumenten i sådana format som är svåra för obehöriga att gå in och ändra i, till exempel som en pdf, säger Linda Ljunggren.

3 sätt att förvara viktiga dokument

1. Avtalsförvaring. Du postar dina dokument till det företag du vill använda för förvaring. Här kan du till exempel förvara testamentet, något som måste sparas i original. Testamentet bevakas automatiskt mot Skatteverket och vid dödsfall levereras det till rätt person. Den här tjänsten passar även bra för att förvara samboavtal, gåvobrev och skuldebrev.

2. Digital förvaring. Spara dina dokument på nätet i molntjänster eller digitala bankfack med hjälp av företag som Dropbox, Google Drive eller svenska Storegate. Var noga med att välja ett säkert lösenord och ändra det med jämna mellanrum.

Ett annat digitalt alternativ är en extern hårddisk. I dag kan du få stora och bra externa hårddiskar under 1 000 kronor. Det är ett enkelt sätt att själv spara viktiga dokument. Men tänk på att en hårddisk kan krascha eller försvinna så gör flera backuper och spara samma filer i molnet för extra säkerhet.

3. Brandsäkra värdeskåp. Det finns många olika typer av värdeskåp i dag. Välj ett stöld- och brandsäkert kassaskåp om du ska förvara viktiga dokument som kan förstöras i en brand. Jämför skåpen noga innan köpet och välj ett värdeskåp som är testat, klassificerat och certifierat. Hör med ditt försäkringsbolag vilka krav de ställer på ett värdeskåp.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt