Vi listar coronastöden som fasas ut och de som är kvar

Omställningsstöd
I samband med att restriktionerna släpptes beslutades även att flera coronastöd kommer att fasas ut under våren.
Omställningsstöd
Evenemangsstöd till kultur och idrott kommer att finnas kvar fram till och med 30 juni 2022.
Visste du att...

De flesta typerna av coronastöd till företag kommer att fasas ut under våren. Bland annat slopas omställningsstödet, men det blir samtidigt lättare att få stöd för korttidspermittering igen.

I början av februari lyftes nästan alla restriktioner i Sverige. Restauranger kan ha öppet till senare än klockan 23 igen, maxtaket för besökare försvann och kravet på vaccinationsbevis släpptes.

Regeringen har därefter meddelat att stödåtgärder till företag och privatpersoner under pandemin kommer att fasas ut under våren. För företagare innebär det bland annat att omställningsstödet, som riktade sig till företag som tappat kraftigt i nettoomsättning, slopades den sista februari 2022.

Däremot ska karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt tas bort. Det innebär att företag i fortsättningen kommer att kunna få ordinarie permitteringsstöd även om man använts sig av det under pandemin. Dessutom ska anståndstiden förlängas med ytterligare 24 månader för de företag som nyttjat skatteanstånden under pandemin.

De flesta stödåtgärder till privatpersoner kommer att finnas kvar under hela mars för att fortsätta att minska smittspridningen. Däribland möjligheten att söka ersättning för karensavdraget och ersättning till personer i riskgrupp.

Coronastöd som togs bort sista februari 2022

  • Omställningsstödet slopades den 28 februari, även för enskilda näringsidkare och handelsbolag.

Coronastöd som ligger kvar till 31 mars 2022

  • Ersättning till företag med sjuklönekostnader som ligger över det normala.
  • Möjlighet att söka ersättning för karensavdraget.
  • Ersättning till personer i riskgrupp.
  • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden för att få smittbärarpenning.
  • Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning samt till föräldrar med ett nyligen allvarligt sjukt barn.

Coronastöd som finns kvar till 30 juni 2022

  • Evenemangsstöd till idrott och kultur.
  • Fri parkering vid arbetsplatsen som skattefri förmån.

Coronastöd som finns kvar en längre period

  • Tillfälligt slopad karenstid för korttidspermittering så att företag kan söka om ordinarie korttidsstöd. Väntas gälla mellan 1 april 2022 och 31 december 2023.
  • 24 månaders förlängd anståndstid för företag med uppskjutna skatteinbetalningar under pandemin. Väntas träda i kraft den 7 mars.

Källor:
Regeringen
Skatteverket
Skatteverket
Försäkringskassan

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt