Vad betyder uppskov?

Har du sålt din bostad? Med de nya reglerna får du göra hur stort uppskov du vill – så länge din nya bostad är dyrare än tidigare.
Från och med 1 januari 2017 får du även göra större uppskov om du skulle vilja flytta till något mindre och billigare.
Visste du att...

Från och med 1 januari 2017 gäller nya regler för uppskov när du säljer din bostad. Men vad är egentligen uppskov? Och hur fungerar det?

Vad betyder uppskov? Att göra uppskov innebär att du väntar med att betala vinstskatt (22 procent) på din bostadsförsäljning. Istället betalar du cirka 0,5 procent av vinsten i årlig skatt. Du begär uppskov samtidigt som du deklarerar försäljningen av din bostad – det vill säga året efter du säljer och skriver på köpekontraktet.

Nya regler – skjut upp hela vinstskatten

Tidigare fanns ett uppskovstak som innebar att du maximalt kunde skjuta upp en vinst på 1 450 000 kronor – det vill säga en vinstskatt på 319 000 kronor. Men mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020 får du göra hur stort uppskov du vill – om din nya bostad är dyrare än den gamla. Avsikten är att öka rörligheten på bostadsmarknaden, därför gäller uppskovsreglerna endast permanentbostäder, inte fritidshus.

1 juli 2020 återinförs uppskovstaket igen. Det nya permanenta maxbeloppet är 3 miljoner kronor och gäller försäljningar som sker efter 30 juni 2020.

Mer uppskov för dig som flyttar till något billigare

Det har också blivit möjligt för dig som köper en billigare bostad att göra större uppskov. Tidigare räknades prisskillnaden mellan bostäderna bort från vinsten – det behöver du inte längre göra.

Exempel: Låt säga att du säljer en bostad för 1 miljon kronor och gör 300 000 kronor i vinst. Efter det köper du en bostad för 800 000 kronor. Med de nya reglerna räknar du så här: (Kapitalvinst + eventuellt tidigare uppskovsbelopp) x (pris ersättningsbostad/pris ursprungsbostad). I det här fallet (300 000) x (800 000 / 1 000 000). Det maximala uppskovet blir i vårt exempel 240 000 kronor – med de gamla reglerna var uppskovet 100 000 kronor. Det här sättet att räkna på gäller utan tidsbegränsning.

Uppskov eller inte?

Med dagens ränteläge är det i många fall mer förmånligt att betala reavinstskatten direkt, men ibland behöver man uppskovet för att ha råd med sin nya bostad – prata med din mäklare eller kontaktperson på banken. Du kan närsomhelst börja att betala av ditt uppskov – det kallas frivillig återföring.

Krav för att du ska få uppskov

• Uppskovsbeloppet ska vara minst 50 000 kronor.
• Bostaden du säljer ska vara privatägd och ha varit din permanentbostad.
• Du måste ha köpt en ny bostad och bosatt dig i den inom en viss tid.
• Den gamla och/eller den nya bostaden ska ligga i Sverige eller i ett annat EES-land.

Källa: Skatteverket

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt