Vad betyder uppskov? Vi svarar!

Gör du en vinst vid försäljning av din bostad kan du få uppskov med vinstbeskattningen om du köper en ny bostad.
Från och med 1 januari 2017 får du göra större uppskov om du skulle vilja flytta till något mindre och billigare.
Visste du att...

Säljer du en bostad med vinst och köper en ny bostad kan du skjuta på betalningen av reavinstskatten genom att ansöka om uppskov. Men hur fungerar det egentligen?

Vad betyder uppskov? Att göra uppskov innebär att du väntar med att betala vinstskatt (22 procent) på din bostadsförsäljning. Istället betalar du cirka 0,5 procent av vinsten i årlig skatt, från och med 1 januari 2021 tas dock uppskovsräntan bort och det kommer inte längre att kosta något att skjuta på vinstskatten.

Du begär uppskov samtidigt som du deklarerar försäljningen av din bostad – det vill säga året efter du säljer och skriver på köpekontraktet.

Uppskovstaket höjt

Det finns ett uppskovstak som innebar att du maximalt kan skjuta upp en vinst på 3 miljoner kronor, detta gäller försäljningar som skett efter 30 juni 2020. Det tidigare taket låg på 1 450 000 kronor.

Mer uppskov för dig som flyttar till något billigare

Det är nu möjligt för dig som köper en billigare bostad att göra större uppskov. Tidigare räknades prisskillnaden mellan bostäderna bort från vinsten – det behöver du inte längre göra.

Exempel: Låt säga att du säljer en bostad för 1 miljon kronor och gör 300 000 kronor i vinst. Efter det köper du en bostad för 800 000 kronor. Med de nya reglerna räknar du så här: (Kapitalvinst + eventuellt tidigare uppskovsbelopp) x (pris ersättningsbostad/pris ursprungsbostad). I det här fallet (300 000) x (800 000 / 1 000 000). Det maximala uppskovet blir i vårt exempel 240 000 kronor – med de gamla reglerna var uppskovet 100 000 kronor. Det här sättet att räkna på gäller utan tidsbegränsning.

Uppskov eller inte?

Med dagens ränteläge är det i många fall mer förmånligt att betala reavinstskatten direkt, men ibland behöver man uppskovet för att ha råd med sin nya bostad – prata med din mäklare eller kontaktperson på banken. Du kan närsomhelst börja att betala av ditt uppskov – det kallas frivillig återföring.

Krav för att du ska få uppskov

• Uppskovsbeloppet ska vara minst 50 000 kronor.
• Bostaden du säljer ska vara privatägd och ha varit din permanentbostad.
• Du måste ha köpt en ny bostad och bosatt dig i den inom en viss tid.
• Den gamla och/eller den nya bostaden ska ligga i Sverige eller i ett annat EES-land.

Källa: Skatteverket

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt