Vad är Riksbanken?

Riksbankshuset vid Brunkebergstorg i Stockholm city.
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen.
Visste du att...

Så gott som varje dag hör vi om Riksbanken på nyheterna. Men vad gör egentligen Riksbanken? Och vilken uppgift har den?

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ger ut sedlar och mynt och arbetar för att de ska behålla sitt värde över tiden. Detta kallas för penningpolitik och målet är att hålla inflationen – den allmänna prisstegringen – lugn och stabil.

Riksbanken bestämmer styrräntan

Riksdagen utser ledamöterna i riksbanksfullmäktige som i sin tur utser de sex ledamöterna i Riksbankens direktion. En av ledamöterna utses till riksbankschef – sedan 2006 heter vår riksbankschef Stefan Ingves.

Direktionen träffas sex gånger om året i så kallade penningpolitiska möten. Det är på de här mötena som ledamöterna bestämmer den svenska styrräntan – den ränta som Riksbanken tar ut för att låna pengar till svenska banker.

Guld, valutareserv, värdepapper och fordringar

Riksbanken har också i uppdrag att se till att betalningssystemet är säkert och effektivt. I en krissituation kan Riksbanken under vissa förutsättningar ge tillfälligt likviditetsstöd i form av kronor och utländsk valuta till banker.

Riksbankens tillgångar domineras av guld- och valutareserven, men även värdepapper från svenska staten och fordringar på lån till Internationella valutafonden IMF.

Visste du att?

• Den svenska riksbanken har funnits i 350 år och räknas som världens äldsta centralbank.

• Att Riksbanken enligt Sveriges grundlag var skyldig att kunna byta sedlar mot guld ända fram till 1975.

• Kronan var bunden till en fast växelkurs fram till den 19 november 1992 då Riksbanken gav upp försöken att försvara den fasta växelkursen.

• Att det är Riksbanken som delar ut ett pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, eller som det slarvigt kallas – Nobelpriset i ekonomi.

• Riksbankens valspråk är ”Hinc robur et securitas” (latin) vilket på svenska betyder ”härav styrka och säkerhet”. Valspråket fanns förr på de svenska sedlarna.

Vad är Riksbanken? Läs mer på Riksbankens hemsida.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt