Utbildningar som ger jobb med hög livslön

Den genomsnittliga livslönen för en person med akademisk utbildning är cirka 16 procent högre jämfört med någon som bara har gått gymnasiet.
Enligt Sacos studie har en person med tandläkarutbildning en livslön som är cirka 23 procent högre än en person med enbart gymnasieutbildning.
Visste du att...

Ofta lönar det sig att plugga vidare efter gymnasiet – men inte alltid. Här är de utbildningar som ger jobb med högst respektive lägst livslön.

För det allra flesta lönar det sig att gå en akademisk utbildning efter gymnasiet. Enligt en studie från Saco är den genomsnittliga livslönen för en person med akademisk utbildning cirka 16 procent högre jämfört med någon som bara har gått gymnasiet. De utbildningar som ger jobb med en hög livslön är bland annat civilingenjörer, civilekonomer, jurister och läkare.

Men tyvärr är det inte alla utbildningar som lönar sig i längden. Det finns flera utbildningar där det ur ett ekonomiskt perspektiv hade varit mer lönsamt att börja jobba direkt efter gymnasiet istället för att plugga vidare. Dessa utbildningar gäller ofta kvinnodominerade yrken inom kommun och landsting så som lärare, socionomer och sjuksköterskor.

5 utbildningar som ger jobb med hög livslön

1. Läkare. En person med läkarutbildning har en livslön på 26,1 miljoner kronor vilket är cirka 59 procent mer än en person med enbart gymnasieutbildning. En läkare tjänar in sin utbildning vid 33 års ålder.

2. Jurist. En person med juristutbildning har en livslön på 23,6 miljoner kronor vilket är cirka 44 procent mer än en person med enbart gymnasieutbildning. En jurist tjänar in sin utbildning vid 34 års ålder.

3. Ekonom. En person med ekonomiutbildning har en livslön på 23,5 miljoner kronor vilket är cirka 43 procent mer än en person med enbart gymnasieutbildning. En ekonom tjänar in sin utbildning vid 35 års ålder.

4. Civilingenjör. En person med civilingenjörsutbildning har en livslön på 23,1 miljoner kronor vilket är cirka 41 procent mer än en person med enbart gymnasieutbildning. En civilingenjör tjänar in sin utbildning vid 33 års ålder.

5. Tandläkare. En person med tandläkarutbildning har en livslön på 20,3 miljoner kronor vilket är cirka 23 procent mer än en person med enbart gymnasieutbildning. En tandläkare tjänar in sin utbildning vid 36 års ålder.

5 utbildningar med låg livslön

1. Konstnär. En person med konstnärlig utbildning har en livslön på 14,6 miljoner kronor vilket är cirka 10 procent mindre än en person med enbart gymnasieutbildning. En person med konstnärlig utbildning tjänar alltså inte på att utbilda sig.

2. Arbetsterapeut. En person med arbetsterapeututbildning har en livslön på 14,7 miljoner kronor vilket är cirka 10 procent mindre än en person med enbart gymnasieutbildning. En arbetsterapeut tjänar alltså inte på att utbilda sig.

3. Lärare (årskurs 1–6). En person med lärarutbildning mot grundskolans tidiga år har en livslön på 15,2 miljoner kronor vilket är cirka 7 procent mindre än en person med enbart gymnasieutbildning. En grundskollärare tjänar alltså inte på att utbilda sig.

4. Sjuksköterska. En person med sjuksköterskeutbildning har en livslön på 15,9 miljoner kronor vilket är cirka 3 procent mindre än en person med enbart gymnasieutbildning. En sjuksköterska tjänar alltså inte på att utbilda sig.

5. Socionom. En person med socionomutbildning har en livslön på 16,1 miljoner kronor vilket är cirka 1 procent mindre än en person med enbart gymnasieutbildning. En socionom tjänar alltså inte på att utbilda sig.

Källa: Saco. Beräkningarna är baserade på 2014 års löner och regelverk.

Vill du veta livslönen för just din yrkesgrupp, gå in på Sacos hemsida.

Vad är livslön?

Livslön är ett annat sätt att jämföra löner, istället för att bara titta på månads- eller årslön räknar man istället in lön, studietid, studielån, risken för arbetslöshet, skatter och pensioner. De som går en akademisk utbildning kommer ofta in på arbetsmarknaden senare vilket leder till färre år av både lön och pension.

Yrken där det är lätt att få jobb

När du ska välja utbildning och yrkesväg kan det förutom exempelvis lön och intresse även vara bra att ta reda på om det finns jobb inom det yrket du funderat på. Företaget Studentum har sammanställt siffror från Arbetsförmedlingen och listat vilka yrken som det kommer att finnas jobb inom de närmaste åren. Listan hittar du här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt