Studiestöd för äldre förbättras när åldersgränsen höjs

studiestöd
Åldersgränsen för när du kan få studiestöd kan komma att höjas från 56 år till 60 år.
studiestöd
Om förslaget går igenom börjar det gälla från och med januari 2022.
Visste du att...

Nu ska det bli lättare att börja plugga mitt i livet. Om förslaget går igenom kommer åldersgränsen för rätt till studiestöd att höjas från 56 år till 60 år. Här går vi igenom vad det innebär.

Det är aldrig för sent att skola om sig. Eftersom medellivslängden ökar och pensionsåldrarna höjs har regeringen nu lagt som förslag att höja den övre åldersgränsen för att kunna få studiestöd. Det här ska underlätta för dig som vill vidareutbilda dig eller byta karriär vid 40, 50 eller upp till 60 års ålder.

Förslaget innebär att åldersgränsen för rätt till studiemedel från CSN ska höjas från 56 till 60 år. Samma sak gäller studiestartstöd. Storleken på lånet du kan få ska börja trappas ner från och med att året du fyller 51 år, istället för vid 47 som tidigare. Ett definitivt beslut tas i början på sommaren. Därefter kommer de nya reglerna tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Åldersgränsen finns till för att du ska hinna betala av ditt CSN-lån under ditt arbetsliv, innan du pensionerar dig. Återbetalning sker under max 25 år men kan vara kortare beroende på lånets storlek och din ålder. I det nya förslaget kan din återbetalningsplan inte planeras till efter det år du fyller 64. Är lånet inte avbetalat då ska du kunna betala fram tills året du fyller 71.

Läs mer: Börja plugga som vuxen – så får du ihop det ekonomiskt

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt