Så mycket höjs din pension år 2021

Pension 2021
Den totala pensionen höjs med mellan 70 kronor och 550 kronor per månad efter skatt 2021.Foto: Pensionsmyndigheten
Pension 2021
”Coronakrisen har hittills inte påverkat pensionssystemet mer än vad en kraftig konjunkturförsvagning skulle ha gjort”, det säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.
Visste du att...

Trots coronapandemins ekonomiska konsekvenser för samhället påverkas pensionen 2021 inte nämnvärt. Här är alla delar av pensionen som istället kommer att öka.

I Sverige ligger den genomsnittliga allmänna pensionen på 13 644 kronor i månaden före skatt. Inkomstpensionen utgör för de flesta den största delen av den allmänna pensionen och förändras varje år i takt med inkomstutvecklingen i Sverige.

70 kronor mer i månaden

Efter coronapandemins utbrott i Sverige beräknade Pensionsmyndigheten i våras att inkomstpensionen skulle sänkas med 1,5 procent år 2021. Detta efter sex raka år av stabil uppgång. Nu höjs den istället med 0,5 procent under 2021. Den totala pensionen höjs med mellan 70 kronor och 550 kronor per månad efter skatt 2021 för Sveriges pensionärer. Höjningens storlek skiljer sig mellan olika grupper.

– Coronakrisen har hittills inte påverkat pensionssystemet mer än vad en kraftig konjunkturförsvagning skulle ha gjort. Inkomstpensionerna, i likhet med de förvärvsaktivas inkomster, har en svag eller negativ utveckling men den finansiella styrkan i systemet är fortfarande stor, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren i ett pressmeddelande.

Först 2022 väntas vi kunna se en påverkan av coronapandemin på pensionerna. Det är ovanligt att Pensionsmyndigheten kommunicerar prognoser så pass långt fram i tiden för inkomstpensionen, men i år har de gjort ett undantag eftersom många är oroliga för de ekonomiska följderna av coronaviruset. Just nu beräknas de sjunka med 0,5 procent 2022.

De får höjd pension 2021

Även andra delar av pensionen ökar under 2021. Tilläggspensionen, som baseras på det gamla pensionssystemet och gäller personer födda 1953 eller tidigare, höjs lika mycket, med 0,5 procent.

De pensionärer som har tjänstepension eller garantipension får en ökning med 0,6 procent på dessa delar av pensionen.

Premiepensionen höjs med mellan 0,5 procent och 13 procent för de flesta.

Så höjs pensionen för olika grupper 2021
  • Cirka 1,5 miljoner pensionärer har inkomst- och/eller tilläggspension utan inslag av garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 0,5 procent.
  • Cirka 400 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan 0,5 och 0,6 procent.
  • Cirka 320 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får 0,6 procent i ökad allmän pension.
  • Utöver indexeringen har riksdagen beslutat att införa en ny förmån, inkomstpensionstillägg på max 600 kronor per månad före skatt. Första utbetalning sker i september 2021 för de som har rätt till inkomstpensionstillägget.

Läs mer om det här.

  • Premiepensionen, omfattar 1,7 miljoner pensionärer av landets 2,1 miljoner pensionärer och höjs med mellan 0,5 procent och 13 procent för de flesta.

Källa: Pensionsmyndigheten

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt