Så fungerar nya premiepensionen

premiepensionen
Väljer du att inte göra egna fondval i din premiepension sparas dina pengar i den statliga pensionsfonden AP7 Såfa.
premiepensionen
På det nya fondtorget kommer det finnas 150–200 fonder att välja på. Fonderna ska ha olika risknivå och olika inriktning för sina placeringar.
Visste du att...

Nu är reformen för den nya premiepensionen klar. Här går vi igenom förändringarna som ska göra det både enklare och billigare för svenska pensionssparare.

Premiepensionen har tidigare fått kritik för att det stora urvalet av fonder ställer för höga krav på spararnas förkunskaper, samt att bristfällig kontroll har lockat oseriösa aktörer in på marknaden. Det ledde till att kraven skärptes 2019 och nästan 300 fonder försvann. Samtidigt påbörjade riksdagens pensionsgrupp sitt arbete för en reform av hela systemet för premiepensionen.

Staten återtar kontrollen

Nu är förhandlingarna om den nya premiepensionen klara. För att göra valet för pensionssparare lättare ska mängden fonder bantas till cirka 150–200 stycken. Det startas även en ny myndighet som ska sköta upphandlingar och kontroll av det så kallade fondtorget. Enligt riktlinjerna för myndighetens upphandlingar ska fonderna vara ”kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet”.

– Det är väldigt positivt att vi får möjlighet att ytterligare höja kvaliteten på fondtorget genom att kunna upphandla fonder och välja ut fonder baserat på pris, kvalitet och hållbarhet. Det kommer att innebära högre avkastning för spararna och därmed högre premiepension, säger Erik Fransson, chef för fondtorgsavdelningen, i ett pressmeddelande.

Det nya systemet träder i kraft när upphandlingarna är klara, vilket väntas bli innan september 2022. Då kommer du kunna göra dina nya fondval. Om du gjort en aktiv placering av din premiepension tidigare kan den komma att automatiskt flyttas till en likvärdig fond om du inte gör ett nytt val. Du kan dock när som helst flytta ditt sparande till en ny fond.

Vad är premiepension?

Premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen. Den skiljer sig mot inkomstpensionen, som för de allra flesta är den största delen av pensionen, i och med att den har en högre risk. Du kan själv välja hur stor risk du är beredd att ta. Väljer du aktiefonder istället för räntefonder kan dina pengar växa mer, samtidigt som fondens förväntade utveckling är något mer osäker. Väljer du att inte göra egna fondval sparas dina pengar i den statliga pensionsfonden AP7 Såfa.

Du kan läsa mer om premiepensionens förändringar här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt