Så fungerar ditt skattekonto

skattekonto
På Skatteverkets hemsida kan du se saldot på ditt skattekonto.
skattekonto
Ofta är det i samband med deklarationen som du kommer i kontakt med ditt skattekonto. Fotograf: Fialotta Bratt/Skatteverket
Visste du att...

Alla som ska betala någon form av skatt eller avgift till Skatteverket har ett skattekonto. Men hur fungerar det egentligen och vad är bra att känna till?

Det är framförallt i deklarationstider du kommer i kontakt med ditt skattekonto. Precis som det låter är det ett konto hos Skatteverket där dina skatter och avgifter sammanställs. Och hur mycket skatt du eller ditt företaget ska betala in eller få tillbaka bygger på beräkningar från ditt skattekonto.

Om du har registrerat ditt bankkonto hos Skatteverket kommer skatten som du har tillgodo att överföras dit. I de flesta fall sker det automatiskt, till exempel när det handlar om överskott vid slutlig skatt eller överskjutande ingående moms. I vissa andra fall måste du skriftligen begära att återbetalning ska göras.

Underskott på kontot

Om du däremot får ett underskott på skattekontot, till exempel på grund av för sen skattebetalning, får du antingen en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav. Som privatperson får du en betalningsuppmaning om underskottet överstiger 100 kronor och ett betalningskrav om underskottet är 2 000 kronor eller mer. Samma sak gäller för företag men där är gränserna högre: 2 000 respektive 10 000 kronor eller mer.

Ränta på skattekontot

På skattekontot beräknas kostnadsränta om det finns ett underskott. Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo och är knuten till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året men är som lägst 1,25 procent.

Vad som har orsakat underskottet avgör vilken kostnadsränta just du får betala. Låg ränta motsvarar basräntan, alltså 1,25 procent och beräknas bland annat på belopp som Skatteverket har gett anstånd med att betala eller som de har överlämnat till Kronofogden för indrivning.

Hög ränta är basräntan plus 15 procentenheter, alltså 16,25 procent som lägst, och beräknas bland annat på underskott där betalningskrav har skickats ut. Den höga kostnadsräntan gäller till dess att underskottet betalas eller till den dag då beloppet överlämnas till Kronofogden.

Kostnadsränta på kvarskatt

Om du vill undvika att betala ränta på kvarskatten är det bara att göra en fyllnadsinbetalning. Om din kvarskatt blir mindre än 30 000 kronor slipper du betala kostnadsränta om du gör en inbetalning som är bokförd senast dagen efter inkomstdeklarationen, alltså den 3 maj 2018. Om din kvarskatt blir mer än 30 000 kronor behöver du göra två inbetalningar för att undvika kostnadsränta: den första, på den del av beloppet som överstiger 30 000 kronor, skulle ha varit bokförd redan den 12 februari 2018. Den andra inbetalningen, på resterande 30 000 kronor, ska vara bokförd senast den 3 maj.

Skattekonto som sparkonto

Efter en lagändring den 1 januari 2017 är intäktsräntan på skattekonton noll procent, därför är det mer fördelaktigt att spara på sparkonton med bättre ränta.

Insättningar och saldokoll

Du kan göra insättningar till ditt skattekonto genom inbetalningar till bankgiro 5050-1055. På Skatteverkets hemsida kan du skapa ditt OCR-nummer.

Du kan se saldot på ditt skattekonto genom Skatteverkets e-tjänst för skattekonto. Via samma e-tjänst kan du också begära utbetalning till ditt föranmälda bankkonto. Om du vill att pengarna ska stå kvar på ditt skattekonto för att täcka framtida skatter och avgifter kan du ansöka om en utbetalningsspärr. Det görs genom blankett SKV4813.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt