Guide om privat sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring

privat sjukvårdsförsäkring
I dag har över 600 000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring, enligt Svensk Försäkring.
privat sjukvårdsförsäkring
Med en privatsjukvårdsförsäkring kan du få snabbare hjälp med bland annat rehabilitering.
Visste du att...

Vad är skillnaden mellan privat sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring? Och hur fungerar dem? Vi går igenom och förklarar.

Om du blir sjuk kan du med hjälp av privat sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring få snabbare vård och högre ersättning. Dessa två försäkringar förväxlas dock ofta och i den här artikeln kommer vi att gå igenom och förklara skillnaden mellan dem.

Vad är privat sjukvårdsförsäkring?

En privatsjukvårdsförsäkring är en försäkring som ska ge dig tillgång till bland annat sjukvårdsrådgivning, sjukvård, specialistvård och rehabilitering hos privata aktörer. Du kan även ha rätt till ersättning för kostnader för medicin och läkarbesök. Försäkringen ska fungera som ett komplement till den offentliga vården och göra att du exempelvis slipper långa väntetider.

Antingen kan du få en sjukvårdsförsäkring via ditt jobb eller teckna en själv.

Enligt branschorganisationen Svensk Försäkring har drygt 600 000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring i dag och cirka 70 procent av försäkringarna betalas av arbetsgivaren.

Vad kostar en privat sjukvårdsförsäkring?
En arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring kostar dig ingenting förutom att du blir förmånsbeskattad, något du kan läsa mer om längre ner.
Om du inte har en försäkring via jobbet kan du teckna en själv. Kostnaderna skiljer sig mycket åt beroende på din ålder och vad du vill ska ingå. Ofta gäller principen ju äldre desto dyrare eftersom att risken att drabbas av sjukdomar kan vara högre då.

Så fungerar det
När du är sjuk eller behöver använda din försäkring tar du kontakt med ditt försäkringsbolag som hjälper dig och hänvisar dig till en vårdgivare.

För att använda sjukvårdsförsäkringen kan du vara tvungen att betala en självrisk, kolla upp priset innan.

Att tänka på
För att få teckna en privat sjukvårdsförsäkring ställs en del krav på dig, du måste till exempel vara i en viss ålder och lämna in en hälsodeklaration. Du kan inte få vård för en sjukdom som du redan hade när du tecknade försäkringen.

Jämför olika försäkringsbolag och dess villkor noga innan du väljer.

Förmånsbeskattning på privat sjukvårdsförsäkring

Den 1 juli 2018 ändrades skatten för privat hälso- och sjukvård, exempelvis privat sjukvårdsförsäkring, som betalas av arbetsgivaren. Tidigare var förmånen skattefri men nu är det en förmån som den anställde beskattas för och som arbetsgivaren måste betala sociala avgifter för – en kostnad som dock är avdragsgill för arbetsgivaren.

Vad är sjukförsäkring?

En sjukförsäkring, också kallad inkomstförsäkring, är en försäkring som kan ge dig upp till 90 procent av din inkomst när du är sjukskriven en längre tid. Utan en sjukförsäkring får du endast 80 procent av din inkomst. Sjukförsäkringen fungerar alltså som ett komplement till exempelvis A-kassan och Försäkringskassan.

Vad kostar en sjukförsäkring?
Kostnaden variera såklart mellan olika försäkringsbolag. Det som styr vad månadskostnaden för din försäkring hamnar på kan exempelvis vara din ålder och inkomst. Är du äldre betalar du ofta mer.

I vissa fackförbund kan det ingå en sjukförsäkring i medlemskapet.

Jämför olika försäkringsbolag och dess villkor och kostnader noga innan du väljer.

Så fungerar det
När du tecknar en sjukförsäkring får du börja med att lämna in en hälsodeklaration. Om du blir sjukskriven tar du kontakt med ditt försäkringsbolag och gör en anmälan. Ofta behöver du ha varit sjukskriven i tre månader innan du har rätt till ersättning. För stressrelaterade och psykiska besvär kan karenstiden vara ännu längre, uppåt ett år.

Ersättningskollen kan du få hjälp att räkna ut hur mycket ersättning du kan få om du är sjukskriven.

Att tänka på
Ofta har du bara rätt till ersättning under ett visst antal år trots att du är sjukskriven längre och när du kommer upp i pensionsåldern brukar rätten till ersättning upphöra.

Konsumenternas kan du läsa mer om privat sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt