Nya betalningslösningar vinner mark

Swish är den populäraste betal-appen, framförallt hos unga kvinnor.
Att betala med hjälp av Klarnas app blir allt vanligare, speciellt när det gäller näthandel.
Visste du att...

Utvecklingen mot ett mer kontantlöst samhälle håller i sig. Allt fler svenskar betalar med hjälp av digitala tjänster, enligt rapporten "Sverige betalar 2016".

”Cash is king” brukar man säga, men frågan är om det stämmer i dag? Den brittiska tidningen The Guardian kallar Sverige för ”the most cash-free society on the planet” och kontanter blir alltmer sällsynta visar rapporten ”Sverige betalar 2016”. Andelen som svarar att de använder kontanter ett par gånger i veckan har minskat med 25 procent sedan den första undersökningen 2013.

På väg mot ett kontantlöst samhälle?

Samtidigt som kontanterna håller på att försvinna vinner nya betalningslösningar mark. Sedan 2013 har andelen som använder tjänster som Swish, Klarna och Paypal, ökat med 15 procent. Och det finns inga tecken på att den utvecklingen kommer att avta. Kampen om våra betalningsvanor har bara börjat.

Rapporten, som är genomförd i samarbete mellan Internetstiftelsen i Sverige, Visa Europe, Bankgirot och SEQR, visar att det är främst äldre människor utanför storstäderna som använder kontanter. Exempelvis svarar 20 procent av männen mellan 65 och 74 år att de använder kontanter dagligen jämfört med tre procent av männen mellan 16 och 29 år.

Populärast bland unga kvinnor

Bland betaltjänsterna ligger Swish i topp – 66 procent svarar att de använder Swish i dag. Det är den snabbast växande betalningslösningen med en ökning på 15 procent bara det senaste året. Tätt efter hittar vi Klarna som används av 61 procent av de tillfrågade och på en tredjeplats Paypal med 32 procent. Unga kvinnor är de som flitigast använder de största digitala betaltjänsterna. Drygt åtta av tio kvinnor mellan 16 och 29 år använder Swish.

Relativt lågt förtroende

Även om digitala alternativ blir allt vanligare, så är tilliten till kontanter och betalkort fortfarande mycket högre. Ungefär hälften av de tillfrågade har högt förtroende för digitala betalningslösningar medan nio av tio har högt förtroende för kort- och kontantbetalningar. Men även här håller en förändring på att ske. Förtroendet för digitala alternativ har ökat med 43 procent sedan 2013.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt