Löneförhandling – 13 tips till dig som vill höja din lön

Löneförhandling
Uppge ett löneanspråk som är något högre än vad du egentligen har tänkt. Det ger dig ett bra förhandlingsläge.
Löneförhandling
När ni kommit överens om din nya lön är det viktigt att få det dokumenterat.
Visste du att...

Att löneförhandla kan för de flesta kännas nervöst och lite obekvämt. Hur höga löneanspråk kan du ha och hur ska du enklast föra fram dem? Privata Pengar ger dig 13 tips inför, under och efter löneförhandlingen.

Inför ditt lönesamtal
 • Förbered dig. Det kan tyckas som en självklarhet att komma förberedd till lönesamtalet, men glöm inte bort detaljerna – vad har du presterat under det gångna året, har ditt ansvarsområde utökats eller minskat, har du genomgått någon utbildning eller kompetensutveckling som stärkt dig i din roll? Använd gärna resultat eller andra siffror som backar upp det du säger.
 • Prata med facket. Om du är medlem i ett fack kan du ringa dem inför lönesamtalet för att prata om lokala lönekriterier, aktuell lönestatistik och om det finns en lokal lönepolicy på företaget där du arbetar.
 • Gå tillbaka ett år. Det är klokt att alltid spara anteckningar från tidigare löne- och utvecklingssamtal. På så sätt kan du följa din egen utveckling samt minnas tidigare löften om exempelvis höjd lön, utökat ansvar eller kompetensutveckling.
 • Mer än pengar. Kom ihåg att det inte bara är mer pengar på kontot varje månad som räknas. Förmåner i form av tjänstebil eller utökat friskvårdsbidrag, en till semestervecka eller flextider, ska också förhandlas under lönesamtalet.
 • Om du vet med dig att löneförhandlingen gör dig nervös kan du testa att rollspela mot en vän inför samtalet. Lägg fram dina argument och låt din vän komma med motfrågor. Säg också ditt löneanspråk – och då menar vi inte ett spann, utan den faktiska lönen du begär. Om du begär 40 000 kronor ska du säga det, och inte ”någonstans mellan 38 och 40”.
Under ditt lönesamtal
 • Var konkret. Lyft fram ditt värde för din arbetsplats, i form av ansvarsområde, resultat och kompetens. Var inte rädd för att visa vad du åstadkommit och vad det har haft för betydelse för arbetsplatsens övergripande mål.
 • Jämför dig inte med dina kollegor. Dra inte in dina kollegor i samtalet och hänvisa inte till någon annans löneutveckling. Förutom att det kan få dig att se dålig ut inför din chef, missar du även tillfället att låta samtalet handla helt och hållet om din egen prestation.
 • Lämna privatlivet utanför. Du ska aldrig använda din privatekonomi som ett skäl till att du behöver mer lön. Kom ihåg att din chef bara bedömer dig efter din prestation på jobbet – inte efter dina ökade privata utgifter.
 • Diskutera din roll och vad som ingår i den, och om det finns uppgifter som kan komma att läggas till. Se till att både du och din chef är överens om vad just din roll innebär och vad ni har för förväntningar på varandra.
 • Ta i. Ett tips för de modiga är att komma med ett löneanspråk som är något högre än vad du egentligen har tänkt. Det ger dig ett bra förhandlingsläge.
 • Be om motivering. Om din chef kommer med ett bud kan du be hen motivera lönesättningen och vad hen har för förväntningar på dig.
Efter ditt lönesamtal
 • Anteckna vad ni kom överens om under samtalet och be din chef läsa igenom dina anteckningar. Det ger er båda en bra grund inför kommande samtal.
 • Prata med facket. Är du missnöjd med löneförhandlingen? Om du är medlem i ett fack kan du prata med dem och se om det finns något ytterligare som du eller de kan göra för att höja din lön.
Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt