Kryptovaluta – stor guide om bitcoin

Kryptovaluta
Du kan köpa och sälja bitcoin online på en bitcoinbörs där du också kan betala med vanliga pengar.
Kryptovaluta
Investeringen i bitcoin har ökat kraftigt men det är fortfarande få affärer som tar emot bitcoin.
Visste du att...

Bitcoin har ökat i värde och popularitet sedan lanseringen 2009. Trots det finns det många frågetecken kring den omdiskuterade valutan. Hur köper du bitcoin och var kan du betala med dem? Hur förvaras de säkert och varför ökar de så fort i värde? Privata Pengar reder ut de vanligaste frågorna om kryptovalutan.

När världen drabbades av finanskrisen 2008 föddes en idé hos pseudonymen Satashi Nakamoto, en idé om en virtuell valuta som skulle fungera oberoende av stater, finansiella institut och banker. Bitcoin, som både valutan och betalningsnätverket kallas, skulle istället baseras på användarnas förtroende och datorer.

Vad är bitcoin?

Bitcoin liknar andra valutor – den både används som betalningsmedel och för att lagra värde – men som alla andra kryptovalutor är den helt digital och överförs anonymt utan inblandning av en tredje part. Till skillnad från nationella valutor saknar kryptovalutor sedlar och mynt och det finns heller inga stater eller riksbanker bakom som kan skapa inflation genom att trycka upp för många sedlar. För bitcoin har det tvärtom satts ett tak på 21 miljoner som beräknas nås år 2040. Fram till dess kommer valutan att utökas i en förutbestämd takt i ett nätverk dit vem som helst kan ansluta sig och där alla transaktioner journalförs.

Så funkar det

Du kan köpa och sälja bitcoin online på en bitcoinbörs där du också kan betala med vanliga pengar. Ett exempel är CBOE, Chicago Board Options Exchange. Efter köpet förvarar du kryptovalutan i en digital plånbok på din dator eller på nätet hos en tredje part.

Med hjälp av plånboken kan du överföra valfritt belopp till en annan användare genom att ange en mottagaradress som skapas av mottagarens plånbok. Dessa adresser eller koder används bara en gång.

Oavsett vart i världen pengarna ska överföras är transaktionen klar på en timme.

Säkerhet

Att bitcoin krypteras asymmetriskt gör den näst intill omöjlig att förfalska. Det går heller inte att stjäla dina pengar utan att först komma över dina privata krypteringsnycklar. Säkerheten bygger på att kodad information om alla godkända transaktioner skickas till samtliga användare i hela världen. Att alla har information om samtliga överföringar av bitcoin sedan valutan lanserades på sina datorer gör att kedjan av transaktioner är omöjlig att hacka.

Trots säkerheten har det hänt att bitcoinbörser har blivit hackade och värden på hundratals miljoner har försvunnit. Av den anledningen ska du aldrig anförtro ett valutaväxlingsföretag dina privata krypteringsnycklar. Hos tredje part är dina pengar dessutom oskyddade vid en konkurs. Det säkraste alternativet är att ha dina bitcoin i plånboken på datorn. Kom bara ihåg att göra backuper. För om datorn kraschar, eller om den digitala plånboken försvinner, försvinner också pengarna.

För att bitcoin ska bli ett användbart betalningsmedel måste handeln bli mer accepterad.

Investera i bitcoin

I februari 2010 öppnade Bitcoin Market, den första handelsplatsen för bitcoin. Den som då växlade in några hundra kronor är i dag god för mångmiljonbelopp.

Trots stora svängningar sedan dess är bitcoin ännu den starkaste kryptovalutan med ett stadigt växande värde. I december 2016 sprängdes 1 000-dollargränsen. Och i december 2017 peakade värdet på drygt 19 000 dollar. I april 2018 är värdet nere på knappt 7 000 dollar.

Att bitcoin, trots svängningarna, stadigt ökar i värde beror på att det finns ett behov av en digital valuta. Dessutom växer acceptansen för bitcoin i hela världen. Även det publika och massmediala intresset för bitcoin ökar investeringstakten vilket ytterligare driver upp kursen.

Som med många andra sparformer gäller det att vara insatt och följa utvecklingen noggrant om du ska investera i bitcoin. Trots att uppgången har varit extrem är det sannolikt att värdet kommer att rasa. Det har hänt förut.

Handla med bitcoin

Sedan den första pizzan såldes för 10 000 bitcoin år 2009 har användandet ökat rejält. Antalet affärer som tar emot bitcoin är dock fortfarande få och utbudet av varor är begränsat. Eftersom både säljare och köpare kan vara anonyma när de handlar med bitcoin har valutan använts för handel med illegala varor såsom vapen och narkotika. För att bitcoin ska bli ett användbart betalningsmedel måste handeln bli mer accepterad och man måste kunna ångra en överföring med bitcoin, vilket inte går idag.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt