Kontantlöst samhälle – 7 av 10 svenskar klarar sig utan kontanter

Användandet av Swish har ökat kraftigt de senaste åren. För fyra år sedan svarade cirka 10 procent att de hade använt Swish under den senaste månaden och i dag ligger den siffran på 62 procent. Foto: Swish
De senaste åtta åren har antalet svenskar som betalat med kontanter vid sitt senaste köp minskat från cirka 40 procent till 13 procent. Foto: Riksbanken
Visste du att...

Kontantanvändandet minskar och många skulle i dag klara sig helt utan kontanter. Samtidigt har betalningslösningen Swish ökat enormt på bara fyra år. Det visar en undersökning från Riksbanken.

Är ett kontantlöst samhälle nära? De senaste åtta åren har antalet svenskar som betalat med kontanter vid sitt senaste köp minskat från cirka 40 procent till 13 procent. Fyra av tio svenskar säger att de inte använt kontanter alls under den senaste månaden och hela sju av tio menar att de skulle klara sig utan kontanter så som samhället ser ut i dag. Det visar en enkätundersökning som Riksbanken har gjort där de tittat på svenska folkets betalningsvanor.

Bankkort mest populärt

Samtidigt som kontantanvändandet minskar ökar elektroniska betalningsmetoder, och mest populärt är att betala med bankkort. Hela 80 procent svarade att de hade betalat med bankkort vid sitt senaste köp, bara för två år sedan låg motsvarande siffra på 64 procent.

Swish ökar kraftigt

En annan elektronisk betalningslösning som blivit en favorit hos svenskarna är mobiltjänsten Swish. I Riksbankens undersökning från 2014 var det bara cirka 10 procent som svarade att de hade använt Swish under den senaste månaden, och nu fyra år senare ligger motsvarande siffra på 62 procent.

Skillnader mellan åldrarna

Undersökningen visar att ålder spelar roll när vi väljer betalningssätt. Till exempel använder yngre oftare elektroniska betalningar istället för kontanter. Bland de mellan 18 och 24 år är det cirka 80 procent som använt Swish den senaste månaden. I åldersgruppen 65–84 år ligger motsvarande siffra istället på 26 procent.

Är det olagligt att inte ta emot kontanter?

I dag väljer en del butiker att bara acceptera kortbetalning, vilket är helt lagligt. Det enda stället där det måste gå att betala med kontanter är på sjukhus. Men trots att kontantanvändandet minskat och en del butiker nekar kontanter är det relativt få som upplever problem med att betala med kontanter i butik. Nära hälften av de svarande i Riksbankens undersökning uppger att de aldrig har problem med kontantbetalning.

Om undersökningen
Vartannat år genomför Riksbanken en undersökning för att få en bild av hur svenska folkets betalningsvanor ser ut och förändras över tid. I undersökningen intervjuades cirka 2 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 16–84. Årets undersökning har kompletterats med en fördjupande studie för glesbygden för att kartlägga hur betalningsvanorna där skiljer sig från genomsnittet i landet. Den kompletterande undersökningen bestod av cirka 500 intervjuer.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt