Hur mycket kostar det att ha barn?

Hur mycket kostar det att ha barn?
Från att ett barn föds och fram till och med sin sjuårsdag kostar det i genomsnitt cirka 430 000 kronor, enligt en uträkning från Länsförsäkringar.
Hur mycket kostar det att ha barn?
I samma uträkning framgår att bara avgifterna till förskolan ligger på cirka 100 000 kronor per barn.
Visste du att...

I en uträkning som Länsförsäkringar har gjort får vi se hur mycket det kostar att ha barn, och hur kostnaderna skiljer sig åt mellan åldrarna. I vilken ålder tror du att utgifterna är som störst?

Hur mycket kostar det att ha barn, egentligen? Länsförsäkringar har gjort en sammanställning över de vanligaste kostnaderna och konstaterar att ett barn från att det föds till att det fyller 18 år kostar strax över 1,2 miljoner kronor. Storleken på utgiftsposterna varierar under barnets uppväxt. I samband med barnets födsel är det stora engångskostnader. Och tonåren är den period då de löpande utgifterna är som störst. Uträkningarna baseras på normala kostnader, inte för lyxigt och inte för torftigt.

Så mycket kostar det att ha barn

0–6 år
Totalkostnad cirka 430 000 kronor. De största posterna är avgifterna till förskolan, cirka 100 000 kronor och sänkt inkomst på grund av föräldraledighet, i beräkningen cirka 85 000 kronor utslaget på två föräldrar som tjänar 28 000 kronor per månad.

7–13 år
Totalkostnad cirka 500 000 kronor. De största posterna är för livsmedel, cirka 125 000 kronor, fritid och lek, cirka 60 000 kronor och kläder och skor, cirka 60 000 kronor.

14–17 år
Totalkostnad cirka 300 000 kronor. De största posterna är för livsmedel, cirka 90 000 kronor, vecko- och månadspeng, cirka 38 000 kronor, fritid och lek, cirka 36 000 kronor.

Källa: Länsförsäkringar

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt