Höjt rutavdrag i vårbudgeten 2019

Den största nyheten för privatpersoner är att rutavdraget höjs från 25 000 till 50 000 kronor.
I vårbudgeten avsätts en halv miljard för åtgärder och stöd till jordbruket.
Visste du att...

I april presenterade regeringen årets vårbudget. Här är de fem största nyheterna med reformer för 4,5 miljarder kronor.

Årets vårbudget bygger för första gången på en överenskommelse mellan de fyra partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Men det är inte mycket av innehållet som kommer att påverka frågor som rör privatekonomin, vilket beror på att det inte sker några inkomstskatteförändringar denna gång.

Vårbudget 2019 i fem punkter:
 1. Rutavdraget
  Den enskilt största förändringen som kan påverka privatekonomin är höjningen av rutavdraget från 25 000 kronor till 50 000 kronor från och med 1 juli.
 2. Klimat och miljö
  2 miljarder avsätts för att bland annat underlätta tågresor till utlandet, det ska även sättas av mer pengar till solceller och elbilsladdning.
 3. Arbetsmarknad
  Sammanlagt 1,1 miljard går till att få in fler in fler på arbetsmarknaden (i den här summan ingår finansieringen av det höjda rutavdraget). Perioden med lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer en person blir kvar och förlängs från ett till två år. Det blir också sänkt arbetsgivaravgift för unga. Här finns även satsningar för att exempelvis främja utlandsfödda kvinnors företagande.
 4. Välfärd
  En knapp miljard går till välfärdssatsningar som utökad LLS-rätt och en satsning på fler lärarassistenter.
 5. Jordbruk och landsbygd
  En halv miljard avsätts för åtgärder och stöd till jordbruket, som bland annat drabbats hårt av förra årets långvariga torka. Här finns även en sänkning av arbetsgivaravgifter för skogsägare som förhoppningsvis ska leda till fler jobb på landsbygden.

Efter sommaren kommer regeringen sannolikt att återkomma med nya förslag med större påverkan på privatekonomin. Då kan de nämligen också lägga förslag som berör förändringar av inkomstskatterna.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt