Högkostnadsskydd för medicin och sjukvård – så fungerar det

högkostnadsskydd
För att skydda landets medborgare från allt för höga avgifter inom sjukvård antog Sverige en ”sjukronorsreform” 1970. Det innebar att ett besök i öppenvården aldrig skulle kosta mer än sju kronor, oavsett åtgärd.
högkostnadsskydd
De flesta receptbelagda läkemedel, samt vissa receptfria läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet.
Visste du att...

Högkostnadsskydd innebär att det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Det finns även en läkemedelsförmån i Sverige, som är ett högkostnadsskydd för mediciner. Privata Pengar berättar hur det fungerar.

Högkostnadsskydd för sjukvård

När du söker vård inom öppenvården påbörjas din period för högkostnadsskydd, vilket innebär att du under en period av tolv månader högst betalar sammanlagt 1 150 kronor. När dina vårdbesök nått den maxsumman får du ett så kallat frikort, som gör att resterande besök under året är kostnadsfria. Frikortet gäller i hela Sverige.

För att ta reda på om du har frikort, hur länge det gäller och vilket ditt frikortsnummer är kan du antingen fråga din vårdcentral eller logga in på 1177.se och klicka dig vidare till fliken Alla övriga tjänster och sedan klicka på Högkostnadsskydd för öppen sjukvård.

Alla regioner lagrar inte dina uppgifter elektroniskt, så spara gärna dina kvitton om du får vård i andra regioner än din egen.

Har du ett eller flera barn under 18 år, har barnen ett gemensamt högkostnadsskydd på 1 150 kronor.

Om du är inlagd på sjukhus omfattas du av ett annat högkostnadsskydd, som innebär att du betalar en lagstiftad avgift om max 100 kronor per dag. Summan kan variera beroende på hur länge du är inlagd och i vilken region.

När gäller inte högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet täcker vanligtvis inte in vaccinationer och hälsoundersökningar. Det täcker inte heller kostnaden för kopior av journaler eller de expeditionsavgifter som tas ut om du betalar ditt sjukbesök med kredit eller faktura. Om du är asylsökande i Sverige får du ta del av ett särskilt högkostnadsskydd som administreras av Migrationsverket.

Högkostnadsskydd för mediciner

Om du är bosatt i Sverige, arbetar här eller har ett europeiskt sjukförsäkringskort samt om du har recept utskrivna i Sverige har du rätt till den så kallade läkemedelsförmånen. För att ta del av förmånen måste du ansluta dig till högkostnadsdatabasen. Det kan du göra på apoteket i samband med att du hämtar ut din medicin. När du är ansluten kan du hämta ut dina mediciner på vilken apotekskedja du vill, och var som helst i landet.

Högkostnadsskyddet för läkemedel är kopplat till prisbasbeloppet som årligen beslutas av regeringen. För 2020 är beloppet 2 350 kronor, vilket innebär att det är maxsumman du betalar för dina mediciner i år. Systemet är dessutom utformat som en rabattrappa och du får stegvis rabatterade priser från och med att du betalar över 1 175 kronor för dina mediciner.

Vilka läkemedel ingår i högkostnadsskyddet?

De flesta receptbelagda läkemedel, samt vissa receptfria läkemedel omfattas av förmånen. Även stomiprodukter och förbrukningsartiklar som krävs för att ta mediciner ingår i förmånen. Inom högkostnadsskyddet ingår även möjligheten att hämta ut upp till 90 dagars förbrukning av din medicin.

Preventivmedel för personer under 21 år och läkemedel för barn som omfattas av förmånen är helt kostnadsfria.

Fler högkostnadsskydd inom vården

Det finns även högkostnadsskydd för medicinska hjälpmedel, som rullstolar och hörapparater. Hur skyddet ser ut och vad som ingår och vilka avgifter som tas ut, beror på vilken region du bor i.

Du kan även få ersättning för resekostnader du har haft i samband med ett vårdbesök. Dock får du alltid betala en så kallad egenavgift själv. Hur stor den är och vilka typer av resor den omfattar bestämmer varje region själv.

Historien bakom högkostnadsskydd

För att skydda landets medborgare från allt för höga avgifter inom sjukvård antog Sverige en ”sjukronorsreform” 1970. Det innebar att ett besök i öppenvården aldrig skulle kosta mer än sju kronor, oavsett åtgärd. 1981 instiftades ett lagstadgat högkostnadsskydd för både sjukvård och medicin och 1997 ersattes det gemensamma skyddet med två separata system.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt