Guide löneväxling – när lönar det sig och när ska du låta bli?

Löneväxling
När du löneväxlar byter du ut delar av din bruttolön mot en förmån, exempelvis högre tjänstepension.
Löneväxling
Utöver tjänstepension går det att till exempel att löneväxla städtjänster, bilförmån och privat sjukvård.
Visste du att...

Löneväxling innebär att du som anställd kan byta delar av din bruttolön mot en förmån. Men det är inte säkert att alla tjänar på det. Vi går igenom för- och nackdelar med löneväxling.

Löneväxling är en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare, där delar av din bruttolön går till en förmån. Vanligtvis innebär det att löneväxla till tjänstepension, men det går även att löneväxla andra förmåner, både skattepliktiga och skattefria, till exempel förmånsbil, extra semesterdagar, städtjänster och privat sjukvård. Vad som däremot inte går att löneväxla är motion, friskvård och liknande personalvårdande förmåner.

För arbetsgivaren blir löneväxling till pension ofta förmånlig, eftersom skatten och arbetsgivaravgiften blir lägre än om de måste betala ut hela beloppet som lön. Dessutom kan arbetsgivaren dra av pensionspremien på skatten. Men en löneväxling ska även komma dig som anställd till nytta. Därför är det viktigt att vara påläst inför en eventuell förhandling om löneväxling.

8 saker att tänka på inför löneväxling
 1. För att löneväxlingen ska bli förmånlig för dig bör du ha en bruttoinkomst på minst 43 309 kr i månaden (för 2019), alltså mer än inkomsttaket för den allmänna pensionen. Tjänar du mindre än så påverkas insättningarna till din allmänna pension negativt. Även sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner kan påverkas negativt av att du som har en lägre inkomst löneväxlar.
 2. Kom ihåg att det är din bruttolön före löneväxling som ska ligga till grund för avsättningen till din tjänstepension. Det är även det beloppet som din arbetsgivare ska utgå från vid en lönerevision.
 3. Dessutom bör din arbetsgivare ge dig en kompensation om sex procent utöver den summan du ska löneväxla. Det är nämligen mellanskillnaden på löne­skatten som betalas på pensions­premien och arbetsgivar­avgiften på lön. Om din arbetsgivare kompenserar dig med sex procent blir löneväxlingen alltså kostnadsneutral för dem.
 4. Om du blir sjuk och får sjuklön eller sjukpension, kommer beloppet för den att grunda sig på din lön efter löneväxlingen. Den blir alltså lägre än om du inte löneväxlar. Detsamma gäller om du blir arbetslös och har en inkomstförsäkring.
 5. När du löneväxlar till din tjänstepension skattar du på pengarna när du går i pension. Kritiker av löneväxling menar att det kan vara dumt att avstå lön och skjuta på skatten till framtiden, i och med att ingen vet hur stor skatten på pension kommer att vara då.
 6. De som är positiva till systemet menar å andra sidan att du genom löneväxlingen har mer pengar att investera, och därmed också kan räkna med högre avkastning än om du investerar din nettolön.
 7. En löneväxling kan vara temporär eller ske regelbundet. Kom ihåg att upprätta ett avtal för din löneväxling tillsammans med din arbetsgivare där alla villkor för löneväxlingen står. Du ska till exempel ha rätt att avstå löneväxling när du själv vill det.
 8. Beräkna värdet av din förmån och jämför den med sänkningen av din lön. Är det värt det? Tänk på att du får bäst ekonomiskt utfall vid löneväxling mot skattefria förmåner.
När tjänar du på att löneväxla? Tre exempel
 • Om du behöver sjukvård som ligger utanför den offentliga vården kan löneväxling vara ett bra sätt att bekosta den.
 • Om du tycker att det är svårt att spara pengar på egen hand kan löneväxling vara ett bra hjälpmedel. Låser du dessutom in dem i din tjänstepension har du inte tillgång till pengarna förrän det är dags för pension.
 • Låser du pengarna i den kollektivavtalade tjänstepensionen är avgifterna låga. Om du har möjlighet att själv placera pengarna som du löneväxlar bör du vara noggrann med att hitta en sparform med låga avgifter.
Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt