Fem goda nyheter om miljön

Ljus i mörkret. Nu pratas det om Greta Thunberg-effekten. Den svenska klimataktivisten har på kort tid blivit en av Europas mest inflytelserika opinionsbildare, bland annat sådde hon fröet till den globala rörelsen Fridays for future.
Det finns närmare 30 000 arter på Internationella djurvårdsunionens lista över hotade djurarter. Men bland dem finns det faktiskt djurarter som utvecklingen går åt rätt håll för, som exempelvis jättepandan.
Visste du att...

Klimatsituationen är allvarlig och dagligen möts vi av dystra rapporter om ökade utsläpp av växthusgaser, plast i världshaven och skenande temperaturer. Men bland de negativa nyheterna finns även en del positiva. Här är fem klimatnyheter som inger hopp!

Ozonhålen har långsamt börjat läka

Tack vare internationella överenskommelser, framför allt Montrealprotokollet från 1987, har halterna av flera av de mest ozonnedbrytande ämnena i atmosfären börjat sjunka. Mätningar har visat att ozonlagret sedan runt år 2000 långsamt börjat läka. Om läkandet fortsätter i samma takt räknar forskare med att ozonlagret i den norra hemisfären kommer att ha återhämtat sig på 2030-talet. I den södra hemisfären kan ozonlagret vara återställt ungefär 20 år senare och i polarregionerna runt år 2060.

Fler solceller världen över

Från att vara en liten nischmarknad i början av 2000-talet är solceller i dag den globalt snabbast växande energikällan. Att priset på solceller har sjunkit de senaste åren är en pådrivande kraft bakom utbyggnaden av jättesolcellsparker. Just nu utvecklas den största solcellsparken i världen i Saharaöknen. Parken består av 3 000 hektar solcellspaneler som tillsammans producerar tillräckligt mycket energi för att driva en stad av Prags storlek. Det som gör parken extra intressant, utöver dess storlek, är att energin som alstras inte behöver nyttjas direkt utan kan lagras och användas senare.

Greta Thunberg-effekten

16-åriga Greta Thunberg från Sverige har på kort tid blivit en av Europas mest inflytelserika opinionsbildare. Hennes engagemang har inte bara gett klimatfrågan ett enormt genomslag – hon har gjort det coolt att bry sig om miljön. Att klimatfrågan i dag rankas högre i hela Europa än för några år sedan, och därmed påverkar det politiska samtalet, är till stor del Greta Thunbergs förtjänst. Genom att bara lita på makthavarnas handlingar – aldrig på deras ord – har hon mobiliserat en hel generation unga miljökämpar över hela världen. I maj 2019 utsåg magasinet Time Magazine Greta Thunberg till en av världens 100 mest inflytelserika människor.

Färre akut utrotningshotade djur

Internationella djurvårdsunionen sammanställer med jämna mellanrum en lista över tillståndet hos världens djur. Glädjande kunde de nyligen konstatera att ett antal djurarter var mindre hotade än för bara några år sedan. Bland dem fanns jättepanda och snöleopard som nedgraderades från starkt hotad till sårbar, samt panterlo som gick från akut hotad till starkt hotad. Man bör dock vara medveten om att nästan 30 000 arter finns med på listan över hotade djur. Dessutom finns det många arter som inte ens studeras av Internationella djurvårdsunionen. Därför är det högst sannolikt att flera arter årligen dör ut, utan att vi ens är medvetna om det.

Svensk batterifabrik för elbilar

Batteriföretaget Northvolt gav nyligen klartecken för bygget av batterifabriken i Skellefteå. Litiumjonbatterier som kommer tillverkas i fabriken kan användas i bland annat elbilar. Intresset har varit stort och flera biltillverkare som Volkswagen och BMW har lovat att satsa pengar i fabriken. Initiativet har inte bara betydelse för Europa genom att det byggs upp en infrastruktur runt batterifabriker, för Sverige innebär projektet en av de större industriinvesteringarna i modern tid. Själva fabriken väntas ge 2 500–3 000 arbetstillfällen och i förlängningen ytterligare runt 6 000 jobb på hundratals nya företag.

 

Mer läsning: Så funkar klimatkompensation

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt