En av fem svenskar kan inte betala en oförutsedd utgift på 12 000 kronor

Oförutsedd utgift
Många svenskar har inte råd att betala en oförutsedd utgift på 12 000 kronor utan att låna eller be om hjälp.
Oförutsedd utgift
I åldersgruppen 25–34 år var det drygt var fjärde person som inte hade förmågan att betala en oväntad utgift av den storleken.
Visste du att...

Ungefär var femte person i Sverige klarar inte att betala en oförutsedd utgift på 12 000 kronor, det visar en undersökning från SCB.

I Statistiska Centralbankens (SCB) årliga undersökningar av svenskars levnadsförhållanden ställdes frågan: ”Skulle du/ditt hushåll inom en månad klara av att betala en oväntad utgift på 12 000 kronor utan att låna eller be om hjälp?”

En av fem av de svarande hade inte marginalen att kunna betala en oförutsedd utgift av den storleken. Resultatet skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället.

I åldersgruppen 25–34 år var det drygt var fjärde person som inte hade förmågan att betala, medan siffran i åldersgruppen 65–74 år låg på en av åtta.

För personer i Sverige som är födda utanför Europa var det svårare att klara av en oväntad utgift, närmare sex av tio saknade marginal för oförutsedda utgifter, jämfört med var sjunde person som är född i Sverige. Andelen har ökat från drygt 40 procent 2008–2009 till nästan 60 procent 2018–2019.

Undersökningen genomfördes under 2019, innan coronapandemin bröt ut.
Här kan du ta del av undersökningen i sin helhet.

 

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt