Branscherna som gick bäst och sämst under coronapandemin

Coronapandemin
Cykelaffärer ökade sin omsättning med 26 procent under 2020 jämfört med 2019.
Coronapandemin
Många biografer fick hålla stängt stora delar av 2020 och siffror visar att de minskade sin omsättning med 64 procent jämfört med 2019.
Visste du att...

Coronapandemin påverkade branscher olika under 2020, vissa ökade sin omsättning kraftigt medan andra drabbades hårt.

Statistiska centralbyrån (SCB) har undersökt hur coronapandemin har påverkat näringslivets omsättning under 2020. De branscher som påverkades positivt ökade sin totala omsättning med 6 procent jämfört med 2019, medan de branscher som påverkades negativt tappade 11 procent.

– Särskilt tufft var det för nöjes- och temaparkerna. De tappade 80 procent av sin omsättning. Även researrangörer, resebyråer, flygbolag med reguljär passagerartrafik och biografer hade det tungt, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Statistiken visar att det gick allra bäst för budbils- och kurirföretag, vilka ökade sin omsättning med 87 procent jämfört med föregående år.

Branscherna som gick bäst 2020, utveckling inom parentes:

Budbils- och kurirföretag (+87 procent)

Industri för stålrör (+83 procent)

Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning (+45 procent)

Kontorsservicebyråer (+43 procent)

Internet- och postorderhandel med datorer och annan elektronisk utrustning (+37 procent)

Datorbutiker; data- och tv-spelsbutiker (+35 procent)

Vapen- och ammunitionsindustri (+33 procent)

Internet- och postorderhandel med brett sortiment (+33 procent)

Utgivare av dataspel (+28 procent)

Cykelaffärer (+26 procent)

Branscherna som gick sämst 2020, utveckling inom parentes:

Nöjes- och temaparker (-80 procent)

Researrangörer (-71 procent)

Resebyråer (-71 procent)

Flygbolag, reguljär passagerartrafik (-68 procent)

Biografer (-64 procent)

Arrangörer av kongresser och mässor (-56 procent)

Flygplatser och andra serviceföretag till lufttransport (-53 procent)

Havs- och kustsjöfartsrederier, reguljär passagerartrafik (-51 procent)

Stödföretag till artistisk verksamhet (-50 procent)

Turistbyråer och dylikt (-48 procent)

Källa: SCB

Om undersökningen
Statistiken bygger på data från momsregistret. Endast branscher som omsatte minst en miljard kronor 2019 är med i sammanställningen. Statistiken avser företagssektorn. Offentliga samt ideella organisationer ingår inte.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt