8 nya lagar som kan påverka din plånbok 2022

Nya lagar 2022
2022 kommer en ny, moderniserad konsumentköplag för konsumenter som omfattar handel i både fysiska butiker och digitala butiker.
Nya lagar 2022
Slänger du en cigarettfimp på marken kan du få böter på 800 kronor.
Visste du att...

Med varje nytt år kommer nya lagar. 2022 gäller bland annat nya regler för sjukpenning, stärkt skydd för hyresgäster och böter när du skräpar ner på gatan.

 1. Ökat skatteavdrag för gåvor
  När du skänker gåvor till godkända gåvomottagare kan du få 25 procents skattereduktion. Från 2022 höjs beloppsgränsen till 12 000 kronor och du kan alltså få avdrag på upp till 3 000 kronor.
 2. Böter för nedskräpning
  En för många efterlängtad lag trädde i kraft vid årsskiftet. Om du slänger exempelvis cigarettfimpar, tuggummi eller godispapper på gatan riskerar du böter på 800 kronor.
 3. Stärkt skydd för dig som handlar
  Från och med 1 mars 2022 gäller en ny, moderniserad konsumentköplag för konsumenter som omfattar handel i både fysiska butiker och digitala butiker. Med den nya lagen kommer regler om vad som gäller när leverans eller betalning av varor och digitalt innehåll försenas. Även regler gällande vad som utgör fel i en vara eller digitalt innehåll, vem som ansvarar för felet och vilken rätt konsumenten har att få hjälp med felet. Alla fel som visar sig under två år efter köpet ska som utgångspunkt anses ligga på försäljarens ansvar. Tidigare var perioden sex månader.
 4. Höjt jobbskatteavdrag
  2022 höjs jobbskatteavdraget för alla som jobbar, med särskilt fokus på låg- och medelinkomsttagare. För en person med inkomst på 22 000 kronor innebär det sänkt skatt med cirka 1 700 kronor per år. Skattesänkningen gäller även de som har sjuk- och aktivitetsersättning, också kallat förtidspension.
 5. Sänkt skatt
  Även pensionärer får sänkt skatt 2022. De som har en pension på 13 000 kronor i månaden får en skattesänkning på cirka 1 800 kronor per år.
 6. Stärkt skydd för hyresgäster
  Vid årsskiftet fick hyresgäster ett förstärkt skydd då det lagstadgats om att hyresgästen ska kunna få ett nytt hyreskontrakt om den tidigare bostaden förstörts i exempelvis brand. Lagen ger också Hyresnämnden rätt att kunna kräva att fastighetsägare åtgärdar brister i misskötta hyreshus.
 7. Ändrade regler för sjukpenning
  Från 1 september 2022 gäller nya regler för sjukpenning. När en person varit sjukskriven i mer än 180 dagar görs en prövning av personens arbetsförmåga mot ”normalt förekommande arbete” på hela arbetsmarknaden, detta ska nu ändras till att prövas mot ”normalt förekommande arbeten inom en angiven yrkesgrupp”. Yrkesgruppen ska ligga så nära personens utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet som möjligt.
 8. Ändrade regler för underhållsstöd
  Efter årsskiftet ändrades reglerna kring underhållsstöd från Försäkringskassan. När en förälder har barnet på heltid ska den andra föräldern betala underhållsbidrag till denne. Om den bidragsskyldige föräldern inte betalar kan du få underhållsstöd från Försäkringskassan. Detta ska betalas tillbaka till Försäkringskassan av den bidragsskyldige föräldern. Om Försäkringskassan får dessa inbetalningar i 12 månader i rad dras underhållsstödet tillbaka och ett underhållsbidrag ska istället betalas direkt mellan föräldrarna. Tidigare låg perioden på sex månader, och med förlängningen hoppas man kunna bidra till en minskad ekonomisk oro hos föräldern som har barnet boende hos sig.
Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt