Det här innebär amorteringskravet för dig

vad innebär amorteringskravet
Nu gäller amorteringskrav på nya bolån, har du koll på de nya reglerna?
Låna

Från och med 1 juni införs amorteringskrav på nya bolån. Men alla turer fram och tillbaka har skapat förvirring, vad är det som faktiskt gäller?

Efter många vändor träder nu det omtvistade amorteringskravet i kraft. Finansinspektionens förslag har tidigare stoppats av flera instanser. Men efter lagändring och en del bearbetning av förslaget blev amorteringskravet till slut godkänt av regeringen och började gälla 1 juni.

Införandet av ett amorteringskrav är ett resultat av förhandlingar mellan regeringen, de borgerliga partierna och Vänsterpartiet. Parterna är överens om att ett amorteringskrav kan dämpa hushållens skuldsättning.

Vad innebär amorteringskravet?

• Det nya amorteringskravet omfattar lån som tecknas efter den 1 juni. Det datum som gäller är då köpekontraktet undertecknats, det vill säga köper du en bostad före 1 juni men tecknar bolånet senare gäller alltså inte amorteringskravet.

• Amorteringskravet omfattar nya lån som överstiger 50 procent av bostadens värde.

• Nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent amorteras med minst två procent varje år. Bolån som uppgår till mellan 50 och 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst en procent varje år tills du är nere på 50 procents belåningsgrad.

• Kravet omfattar bara nya bolån, inte om du byter bank eller förhandlar om ditt befintliga lån.

• Du kan få ett lägre amorteringskrav om du värderar om din bostad. Värderingen av bostaden ska utgå från marknadsvärdet och omvärdering får som tidigast ske vart femte år eller vid avsevärda värdeförändringar som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

• Om du ska utöka ett befintligt lån med ett tilläggslån för att till exempel genomföra en renovering omfattas du av amorteringskravet. Reglerna här är dock annorlunda, amorteringskravet gäller inte hela lånet utan bara tilläggslånet, detta ska amorteras på 10 år. När du har betalat av tilläggslånet slutar amorteringskravet att gälla.

Några undantag

• I vissa fall kan du slippa amortera tillfälligt, det handlar till exempel om arbetslöshet, sjukdom och dödsfall i familjen.

• Lån som lämnas mot säkerhet i lantbruksenheter omfattas inte av amorteringskravet.

• Lån till nyproducerade bostäder undantas från amorteringskravet de första fem åren, dock endast för den första ägaren.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt