Annuitetslån eller rak amortering? Vad är skillnaden?

Annuitetslån eller rak amortering
Om du vill veta vad du kommer att ha för månadskostnad kan ett annuitetslån vara ett bra alternativ.
Annuitetslån eller rak amortering
För bostadslån används oftast rak amortering som betalningsmetod.
Låna

Ett lån består av två delar: skuld och ränta. När du har tagit ett lån kan återbetalningen se olika ut beroende på om du har ett annuitetslån eller ett lån med rak amortering. Så vad är egentligen skillnaden på de två? Vi går igenom och förklarar.

Vad är ett annuitetslån?

De flesta privatlån är i dag annuitetslån. Med ett annuitetslån blir den totala summan för amortering och ränta samma varje månad. Banken räknar då ihop ränta och amortering och delar sedan det beloppet med hur många månader du ska betala tillbaka. Du vet alltså i förväg vad du kommer att ha för månadskostnad.

I början utgör räntan den större delen av månadskostnaden och amorteringen en mindre, men detta skiftar med tiden då skulden minskar och mot slutet betalar du mest på skulden och mindre andel ränta.

Det finns två olika typer av annuitetslån: bibehållen annuitet och ändrad annuitet. Detta beror på att räntan för ett annuitetslån ofta är rörlig och när räntan går upp eller ner påverkar det lånet.

Bibehållen annuitet
Bibehållen annuitet innebär att du fortsätter att betala samma summa varje månad oavsett om räntan går upp eller ner, vilket är skönt om du vill veta exakt vad du ska betala varje månad. Nackdelen kan vara att återbetalningstiden inte alltid blir den ni tidigare avtalat – höjs räntan blir återbetalningstiden längre och sänks räntan blir återbetalningstiden kortare.

Ändrad annuitet
Ändrad annuitet innebär att om räntan förändras kommer långivaren att justera din månadskostnad efter den nya räntan. Jämfört med bibehållen annuitet behålls återbetalningstiden enligt avtal.

Vad är rak amortering?

Rak amortering är vanligast inom bostadslån. Ett lån med rak amortering innebär att du amorterar samma summa på skulden varje månad. Däremot är räntekostnaden högre i början för att sedan minska varje månad, vilket innebär att den totala månadskostnaden hela tiden minskar under återbetalningstiden. Du behöver därför se till att din hushållsbudget klarar av den högre månadskostnaden under lånets första tid.

Med en rak amortering minskar skulden fortare än med ett annuitetslån, och räntekostnaden under lånets återbetalningstid blir totalt sett lägre.

Källa: Konsumenternas.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt