Så funkar det att låna tillsammans med någon

medlåntagare
En medlåntagare kan ofta vara en närstående, exempelvis förälder.
medlåntagare
Vanligast är att man lånar tillsammans med sin partner.
Låna

Att ansöka om ett bolån eller större privatlån tillsammans med någon kan öka chansen till bättre lånevillkor. Vi går igenom den medsökandes skyldigheter, ränteavdrag och vad solidariskt betalningsansvar betyder.

Vilka är fördelarna med att ha en medlåntagare?

Långivare brukar se det som en större säkerhet när ni är två som delar på betalningsansvaret och kan därför ofta erbjuda bättre villkor i form av lånebelopp, ränta och återbetalningstid. Att ha en medsökande kommer extra väl till pass om en av er har låg eller oregelbunden inkomst just nu eller om det är ett stort lån som exempelvis ett bolån ni ska ansöka om. Det vanligaste är att sambos eller gifta par lånar tillsammans eller att en förälder står som medsökande till sitt vuxna barn.

När är det inte bra att ha en medlåntagare?

I princip finns det inga nackdelar med att låna tillsammans – varken för dig som låntagare eller för banken. Det finns dock tillfällen då andra alternativ kan vara bättre. Om din medsökande har betalningsanmärkningar kommer det göra att ni tillsammans bedöms som mindre kreditvärdiga och du eventuellt får något sämre villkor eller en nekad låneansökan från banken.

Ett annat exempel är om du ska ta ett bolån och bostadsrättsföreningen inte tillåter flera ägare av bostaden. Då är det bättre att du får hjälp i form av en gåva eller ett lån till kontantinsatsen, men köper bostaden själv. Om du vill läsa mer om hur du söker ett bolån tillsammans med ditt barn eller din förälder kan du läsa mer här.

Solidariskt betalningsansvar – vad innebär det som medlåntagare?

Att låna tillsammans med någon som medlåntagare betyder att ni oavsett hur ni lagt upp er betalningsplan har ett lika stort ansvar för att betala tillbaka lånet. Det är det som kallas solidariskt betalningsansvar. Därför behöver du göra en bedömning av om du i värsta fall skulle kunna betala tillbaka hela lånet själv om den huvudsökande skulle hamna i en oförutsedd ekonomisk knipa.

Vad är skillnaden mellan medlåntagare och borgensman?

Vissa banker och långivare erbjuder dig att använda dig av en borgensman när du söker lån. En borgensman tar då på sig att betala tillbaka hela lånet om låntagaren inte skulle kunna betala tillbaka själv. I dag är det dock vanligare att ha en medsökande som har samma skyldigheter som låntagaren.

Vem kan anges som medsökande?

När långivaren värderar er låneansökan kommer de titta på er gemensamma betalningsförmåga och kreditvärdighet – alltså hur hög och stabil inkomst ni har och om ni har några betalningsanmärkningar. Den medsökandes relation till den huvudsökande kan också spela roll – ofta är det en make/maka, sambo eller förälder till låntagaren. Hos en del banker ställs andra krav när en förälder ska vara medlåntagare.

När du tar ett lån tillsammans med någon kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att sätta upp och gå igenom avtal kring lånet.

Vad händer när vi skickat in låneansökan?

När en låneansökan skickats in kommer banken att göra en kreditupplysning på båda sökande. Om en medsökande läggs till efter att kreditprövningen redan gjorts på den huvudsökande kommer bara den medsökande prövas. Om långivaren beviljar ansökan återstår för båda sökande att skriva under låneavtalet.

Ränteavdrag när man lånar tillsammans

En viktig sak att tänka på är hur räntan fördelas. Om ni väljer att lägga hela räntan på huvudsökande kommer inte deklarationerna att påverkas. Om ni däremot inte ber banken om detta kommer räntan att fördelas hälften på er var. Om ni vill justera detta i efterhand behöver den av er som inte ska göra ränteavdrag stryka denna del i sin deklaration, medan den andra deklarerar för hela beloppet. Därefter behöver ni båda uppge vem ni justerat räntan med under ”övrig information” i deklarationen.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt