Vad är låneskydd?

Vad är låneskydd
Läs villkoren för låneskyddet innan du tecknar ett avtal.
Vad är låneskydd
Ett låneskydd kan till exempel betala månadskostnaden för ditt billån om du blir arbetslös.
Låna

Med ett låneskydd kan du försäkra dig om att kunna betala ditt lån även om du blir långtidssjukskriven eller arbetslös. Men hur fungerar det och vad ska du tänka på?

När du lånar pengar för en bostad eller bil vill såklart både du och kreditgivaren försäkra er om att du kan betala tillbaka lånet. Men vad händer om du blir långtidssjukskriven eller arbetslös och inte kan betala amorteringar och räntor under en period? Då kan låneskydd vara ett tryggt alternativ.

Låneskydd är en försäkring som är knuten till ett lån, till exempel blancolån eller bolån. Försäkringen träder in under vissa omständigheter och tar hand om de löpande lånekostnaderna och betalar hela eller en viss del av lånet beroende på vilket låneskydd du valt.

Vad gäller?

När du tecknar ett lån kan du själv bestämma om du vill köpa ett låneskydd och vad skyddet ska omfatta. Du kan välja om du vill att låneskyddet ska gälla vid flera situationer, så som dödsfall, arbetslöshet eller sjukdom – eller endast vid någon av dem.

Vid dödsfall betalar försäkringen hela eller delar av beloppet på ditt lån och vid arbetslöshet eller arbetsoförmåga betalar försäkringen månadsavgiften på lånet. För att få teckna ett låneskydd krävs ofta att du är tillsvidareanställd, inskriven i svensk försäkringskassa och folkbokförd i Sverige.

Skillnad mellan låneskydd

Du kan teckna ditt låneskydd hos din bank. Villkoren kan skilja sig mycket mellan olika typer av lån, banker och försäkringar så var noga med att läsa villkoren innan du tecknar ett avtal. Exempelvis kan det finnas en skillnad mellan låneskydd för bolån och privatlån. Låneskydd för bolån kan ibland ha en längre kvalifikationstid än för privatlån, det vill säga tiden du måste ha varit försäkrad innan du blev arbetslös eller arbetsoförmögen.

Alternativ till låneskydd

Innan du bestämmer dig för att köpa till låneskydd bör du även se över vilka försäkringar du redan har, till exempel liv-, sjuk- eller inkomstförsäkringar. Det kan vara så att du redan har försäkrat dig för den typen av händelser som låneskyddet täcker, genom någon av dessa.

Checklista låneskydd

1. Läs på. Vilket låneskydd vill du ha och vad ska det täcka?

2. Läs villkoren innan du skriver avtal.

3. Se över dina redan tecknade försäkringar – vad täcker dem?

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt