Kunskapslyft ska få ungdomar att undvika skuldfällan

Svenskarna är näst sämst i Europa på att prata om ekonomi med sina ungdomar. Detta enligt en undersökning från 2013.
Efter rekordnoteringar 2012 och 2013 minskar nu antalet skuldsatta ungdomar mellan 18 och 25 år.
Låna

Privatekonomi på schemat och smarta appar. Flera aktörer vill nu höja kunskapsnivån för att svenska ungdomar ska få ordning på sin ekonomi.

Det är enkelt att handla i dag. Smart teknik skapar nya möjligheter och små köp som tidigare gjordes med kontanter sker allt oftare på kredit med några enkla knapptryck i mobilen. Snabbt och smidigt för många, men också en riskfaktor. Unga vuxna är särskilt sårbara. Betalningar glöms, och svenska ungdomar spenderar pengar de inte har.

– Krediter är inte fel i sig, utan de är viktiga för att ett modernt samhälle ska fungera. Men köper du på avbetalning måste du förstå vad som gäller, den totala kostnaden och vad du förbinder dig till. När ny teknik skapar nya kunskapsbehov ökar risken att utsatta grupper tappar kontrollen, säger Per-Henrik Persson, vd på kredithanteringsföretaget Intrum Justitia.

Svenskar dåliga på att prata om ekonomi

Per-Henrik Persson, vd Intrum Justitia
Per-Henrik Persson,
vd Intrum Justitia

Intrum Justitia undersöker årligen privatpersoners betalningsbeteenden och ger ut rapporten European Consumer Payment Report. 2013 visade rapporten att svenskarna var näst sämst i Europa på att prata om ekonomi med sina barn och ungdomar.

– Det är lite tabubelagt att prata om pengar i Sverige, vilket inte är bra. Och årets undersökning visar att åtta av tio tycker att unga behöver mer utbildning i privatekonomi i skolan, säger Per-Henrik Persson.

Det är lite tabubelagt att prata om pengar i Sverige.

Per-Henrik Persson, vd Intrum Justitia

Smart app för ung privatekonomi

Undersökningarna har blivit startskottet för olika utbildningsprojekt. Sedan 2014 har Intrum Justitia besökt svenska skolor för att hålla lektioner på temat ”sunda krediter”. I år lanserades också Spendido – en interaktiv app om ung privatekonomi. Här kan ungdomar räkna på vad saker kostar på avbetalning, få reda på hur ett betalningsärende kommer till inkasso och vad konsekvenserna blir av en anmärkning hos Kronofogden.

– Vi möter över 50 000 européer varje dag på telefon med de här problemen. Den kunskapen är väldigt värdefull när det gäller att förebygga och utbilda om skuldsättning, säger Per-Henrik Persson.

Det är förstås inte bara Intrum Justitia som fått upp ögonen för ungdomars ekonomi. 2012 blev privatekonomi en del av läroplanen. Kronofogden har tillsammans med Konsumentverket och Finansinspektionen ett projekt som de kallar ”Koll på cashen”. Syftet är att öka ungdomars intresse och kunskap kring sin egen ekonomi, samt inspirera och stödja lärare att arbeta mer med privatekonomiska frågor.

Antalet unga skuldsatta minskar

Efter rekordnoteringar 2012 och 2013 minskar nu antalet skuldsatta ungdomar mellan 18 och 25 år. 2015 hamnade 36 754 i den här åldersgruppen hos Kronofogden. Johan Krantz är controller hos Kronofogden och bekräftar att nedgången i den här åldersgruppen håller i sig även 2016.

– Dels har det med lagstiftning att göra, men vi hoppas även att det är det förebyggande arbetet som börjar ge resultat. Den stora risken med skulder i den här åldern är att du riskerar att dras med dem stora delar av ditt vuxna liv, säger Johan Krantz.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt