Svar på vanliga frågor om amorteringsfritt bolån

Amorteringsfritt bolån
Om du har ett stort bolån kan du spara många tusenlappar i månaden på att ansöka om amorteringsfrihet.
Amorteringsfritt bolån
Du kan ansöka om amorteringsfrihet både för gamla och nya bolån.
Låna

Att amorteringskravet på bolån tillfälligt har tagits bort är en av många åtgärder som satts in för att underlätta för de som drabbats av coronapandemins konsekvenser. Men vad gäller egentligen och hur ansöker du? Vi reder ut frågetecknen kring amorteringsfritt bolån.

Det är många som har blivit av med jobbet, varslats, korttidspermitterats eller på andra sätt drabbats ekonomiskt till följd av covid-19. Flera åtgärder har satts in för att lindra konsekvenserna för privatekonomin. En åtgärd är att amorteringskravet på bolån tillfälligt har tagits bort. I vanliga fall kräver Finansinspektionen att bankerna ska ha amorteringskrav på alla bolån de beviljar, ett krav som alltså tagits bort.

Om du har ett bolån kan du nu ansöka om amorteringsfrihet och på så sätt slippa amortera under en period. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om amorteringsfritt bolån och vad det innebär för dig som privatperson.

Vad innebär det att man kan få amorteringsfritt bolån?
Amorteringsfriheten innebär att du själv får bestämma om du vill amortera eller inte. För de allra flesta, framför allt de med stora lån, har det tidigare varit obligatoriskt att amortera en viss procent på bolånet men nu har du alltså möjligheten att pausa amorteringen.

Om du blir beviljad amorteringsfrihet kommer du fortfarande att behöva betala ränta, men du behöver inte betala av något på lånet. Det kan röra sig om många tusenlappar varje månad som du slipper betala.

Varför införs amorteringsfrihet nu?
Att man har gjort ett undantag från amorteringskravet beror på att man försöker lindra konsekvenserna av coronapandemin på privatpersoners ekonomi. Den främsta anledningen är alltså att ge låntagare ett ökat ekonomiskt handlingsutrymme i en nu annars ganska osäker tid.

När börjar det gälla och hur länge?
Amorteringsfriheten infördes i mitten av april 2020 och gäller till och med den 31 augusti 2021. Finansinspektionen har sagt att de senast i slutet av april 2021 kommer att besluta om huruvida datumet ska förlängas eller inte, vilket beror på hur den ekonomiska situationen ser ut då.

Vem kan få amorteringsfritt bolån?
Vem som helst kan ansöka. Amorteringsfriheten är framför allt till för de som fått en ansträngd ekonomisk situation till följd av coronapandemin, men för att du ska beviljas amorteringsfrihet behöver du inte visa upp några bevis på att just din ekonomi påverkats.

Amorteringsfriheten gäller både de som redan har bolån och de som ansöker om ett nytt bolån. För de som ansöker om nya lån måste dock banken fortfarande se till att du kan amortera efter att den amorteringsfria perioden gått ut.

Hur ansöker jag om amorteringsfritt bolån?
Det är upp till bankerna själva att bestämma hur ansökningsprocessen ser ut, kontakta din bank och se hur de valt att lägga upp det. Hos de allra flesta handlar det om att fylla i ett digitalt formulär på internetbanken som du skriver under med e-legitimation. Om du inte har möjlighet att signera digitalt kan du skriva ut samma formulär, fylla i och sedan skicka in till banken.

De uppgifter som du behöver fylla i är namn på låntagaren eller låntagarna, personnummer, kontaktuppgifter och lånenummer. Om ni är flera personer på ett och samma lån räcker det med att en av er ansöker, men alla låntagare måste vara informerade om, och ha godkänt, att ni ansöker.

Du kan när som helst ansöka om undantag från amorteringskravet, men hur lång tid det tar för de olika bankerna att svara varierar. Räkna med att det kan ta upp till tjugo dagar för banken att bevilja din ansökan.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt