Så lyckas du med finansieringen när du startar eget företag

starta eget bidrag
För att finansiera ditt företag kan du ansöka om både bidrag och företagslån.
starta eget bidrag
För att få ett starta eget-lån behöver du ofta gå in med en säkerhet i form av en fastighet eller borgensman.
Låna

Starta eget-lån eller starta eget-bidrag? Finansiering kan vara ett lurigt hinder som står i vägen för drömmen om ett eget företag. I den här artikeln går vi igenom alternativen som finns och vad du bör tänka på för att få ihop ditt startkapital.

Det är väldigt sällan ett nystartat företag är lönsamt och ger dig inkomst från dag ett. Under den första tiden efter att du startat företaget behöver du därför ofta hitta ett annat sätt att kunna försörja dig på för att kunna betala dina räkningar – om du inte redan har sparade pengar som räcker förstås.

Starta eget-bidrag

Det första alternativet du bör fundera på är om du har möjlighet att jobba extra på ett annat jobb samtidigt. Har du inte det kan du ansöka om starta eget-bidrag, eller stöd till start av näringsverksamhet som det egentligen heter, hos Arbetsförmedlingen. Det bidraget ska dock bara räcka till dina privata levnadskostnader. När du startar företag kan du nämligen inte få a-kassa.

För kunna få starta eget-bidrag behöver du vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och få din affärsplan och företagsbudget godkänd. Därefter kan du få bidrag i upp till sex månader från Försäkringskassan. Under den tiden har du förhoppningsvis börjat tjäna pengar på ditt företag.

Om tiden gått ut och du har svårt att på annat sätt försörja dig och/eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd hos Socialtjänsten i din kommun.

Om att finansiera företaget

Har du redan gott om eget kapital som du känner att du vill och har möjlighet att investera i ditt företag kan du såklart använda dem. Men om du inte vill ta den risken finns det många andra sätt att finansiera företaget på.

Om du tror att din affärsidé har stor potential och att företaget kommer att kunna växa snabbt kan du försöka övertyga investerare att bidra med riskkapital eller testa om du kan samla ihop pengar från allmänheten genom så kallad crowdfunding. Du kan också ta kontakt med ett affärsängelsnätverk för att försöka hitta privatpersoner som vill bidra med pengar och kompetens.

Oavsett om det gäller riskkapitalister eller affärsänglar bör du alltid tänka efter lite extra innan du släpper in andra i ditt företag.

Starta eget-lån

Det är dock vanligare att ta ett företagslån som ger dig startkapital för att göra inledande investeringar som sedan ska ge avkastning när ditt företag kommit igång. Du kanske behöver köpa in varor, införskaffa lokal eller göra en marknadssatsning för att nå ut till kunderna.

Du kan både välja att ansöka om lån från en bank och från den statliga aktören Almi. Viktigt att tänka på innan du söker lån är att du har en trovärdig, väl presenterad affärsplan och budget. Detta är något du som startup kan få hjälp av Nyföretagarcentrum och Arbetsförmedlingen att formulera.

Att ansöka om ett starta eget-lån från banken

För många företagare är banklån den viktigaste externa finansieringen. Banken gör då en helhetsbedömning av din låneansökan baserad på hur beprövad din affärsidé är, hur rimlig din affärsplan är och hur erfaren och kompetent du och dina eventuella medföretagare verkar vara. Även privatekonomi spelar in. Ofta behöver du gå in med en säkerhet i form av en fastighet eller borgensman.

Att ansöka om ett företagslån från Almi

Almi erbjuder mindre företagslån till både nya och befintliga företag. De bedömer främst ditt företags affärsidé och din kompetens att genomföra den när de beviljar lån. De lägger inte fullt lika stor vikt vid formell säkerhet som en bank förmodligen skulle göra, även om du oftast behöver en borgensman här också. Däremot brukar dessa lån ha en högre ränta än banklån.

Hos Almi kan du även välja att ansöka om ett Mikrolån. Det passar dig som ska starta ett mikroföretag med färre än 10 anställda. Du kan låna upp till 100 procent av ditt kapitalbehov men max 200 000 kronor. Dessa lån har förmånligare villkor än många andra lån då de garanteras av EU i syfte att upprätthålla fri konkurrens i unionen.

Andra typer av bidrag och stöd till startups

Det finns även många andra något mindre vanliga alternativ för att finansiera sitt nya företag som är mer specifika för bransch och situation. Här är några exempel:

Tillväxtverket eller din regionsstyrelse kan ibland gå in med stöd till företag. Exempel är investeringsbidrag, konsultcheck, mikrostöd, innovationsstöd och transportbidrag.

Jordbruksverket kan ge ditt företag ett startstöd om du är under 40 år och ska starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.

Vinnova, den statliga myndigheten för att främja innovation, ger bidrag till företag som driver innovationsprojekt och forskning.

EU-bidrag går att få i många olika branscher för projekt som främjar EU:s intressen, bland annat jordbruk, stadsutveckling, sysselsättning, social integration, fiske och innovation.

Vill du veta mer om hur du startar eget företag? Läs vår artikel Starta eget företag – så gör du steg för steg

Källor:
Arbetsförmedlingen, Verksamt, Almi, Företagarna och Visma.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt