Nu höjs räntan – hur påverkar det mig och hur bör jag agera?

ränteläget 2020
Har du möjlighet kan du förbereda dig för högre räntor genom att redan nu lägga undan till en räntebuffert.
ränteläget 2020
Efter höjningen av reporäntan i december väntas den nu ligga still åtminstone till och med år 2022. Foto: Riksbanken
Låna

Innan jul höjde Riksbanken reporäntan med 0,25 procentenheter. Hur påverkar det mig med lån? Och vad tror experterna om ränteläget för 2020?

Efter fem år med minusränta kom Riksbankens besked: reporäntan höjs från –0,25 procent till 0,0 procent. Reporäntan är alltså Riksbankens styrränta och en av flera faktorer som påverkar våra andra räntor.

Höjningen kom inte som en överraskning då Riksbanken senast i oktober meddelade att de planerade en höjning av reporäntan i december, vilket också blev fallet.

Nu väntas även de rörliga boräntorna stiga något, men vilka banker det gäller återstår att se. Med en hård konkurrens på bolånemarknaden väntas dock inga dramatiska förändringar.

Prognos för ränteläget 2020

För många skapar ändå höjningen oro och funderingar över framtidens räntor. Riksbankens egen prognos är dock att räntan nu kommer att ligga still åtminstone till och med år 2022, vilket de flesta experter är mer eller mindre eniga om.

– Det normala i det ekonomiska läget vi befinner oss i är att sänka snarare än höja räntan. Vi har en tydlig inbromsning i den svenska ekonomin. På så sätt sticker Riksbanken ut genom att höja räntan. Därför är det osannolikt att ytterligare höjningar skulle äga rum åtminstone under de kommande två åren, svarade Claes Måhlén, chefstrateg räntor Handelsbanken, när Dagens Nyheter frågade vad han tror om ränteläget om ett år.

3 tips för dig med bolån

Även om boräntorna i dag är fortsatt låga är det alltid viktigt att se över sin ekonomi och vad den skulle klara om räntorna plötsligt stiger snabbare.

1. Binda eller inte? Här finns naturligtvis inte ett svar utan det viktiga är att du ser över just din ekonomi och situation. Vilka marginaler har du för en höjd ränta?

Vill du veta vilket belopp du ska betala varje månad kan det vara en idé att binda, men då bör du inte flytta innan bindningstiden är slut eftersom att det kan vara dyrt att lösa ett lån i förtid.

2. Lägg undan till en räntebuffert. Räkna med en högre ränta än den du har i dag och spara eller amortera mellanskillnaden för att ha en buffert till den dag boräntorna går upp.

3. Förhandla med banken. Även om en del banker nu följer efter Riksbanken och höjer sina räntor är det ett bra läge att förhandla ner din ränta då konkurrensen på bolånemarknaden är stor. Vill inte banken möta dig? Byt bank!

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt