Hur ser de svenska hushållens skulder ut?

hushållens skulder
I mars i år hade vi svenskar lån för drygt 3 345 miljarder kronor.
Låna

Vi svenskar fortsätter att låna allt mer pengar. Framförallt är det bolånen som ökar – vilket kan vara ett resultat av de stigande bostadspriserna.

Svenskarnas lån fortsätter att växa. I mars ökade hushållens skulder med 7,5 procent jämfört med samma period förra året. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

I mars var befolkningens samlade belåning drygt 3 345 miljarder kronor, vilket är en ökning med 232 miljarder kronor jämfört med samma period förra året.
Den största delen av hushållens skulder står bolånen för – de ökade med 214 miljarder kronor och landade därmed på 2 739 miljarder kronor i mars. Bolånens årliga tillväxttakt ökade med hela 8,5 procent jämfört med förra året.

I april kom även Finansinspektionens (FI) årliga rapport över bolånemarknaden ut. Även där visade siffrorna på att bolånen ökar. Mellan 2014 och 2015 ökade den genomsnittliga skuldkvoten för hushåll med nya bolån från 287 procent till 406 procent. FI skriver att ökningen troligen till stor del beror på att bostadspriserna stigit snabbare än hushållens inkomster.

SCB sammanställer varje månad, på uppdrag av Riksbanken, en finans- och marknadsstatistik. Siffrorna bygger på rapporter från monetära finansinstitut, vilket innefattar bland annat banker, finansbolag och bostads-institut.

Läs hela SCB:s statistik här.
Läs FI:s bolånerapport här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt