Vilka blir effekterna av ett amorteringskrav?

effekterna av amorteringskrav
"De flesta bankerna har redan de här kraven och du får i princip inte låna pengar om du inte amorterar ganska aggressivt. Det som är skillnad nu är att det är förbestämda nivåer som du ska amortera", säger Josefine Uppling på Mäklarsamfundet.Foto: Carina Vikarby och 
Caroline Berg
Låna

Den 1 juni i år kommer med stor sannolikhet förslaget om amorteringskrav på nya bostadslån bli verklighet. Marknaden har redan reagerat – men hur bör du agera?

Det är fortfarande osäkert om det omdiskuterade amorteringskravet på bolån kommer införas eller inte. Under den utdragna remisshanteringen har förslaget skjutits ner av flera instanser – senast i Kammarrätten i Jönköping där man för tredje gången höll fast vid att amorteringskravet inte är förenligt med svensk grundlag. Men förslagets förespråkare är fortfarande positiva. Och trots rött ljus från flera håll är det nu närmare än någonsin att vi får se en lag om amorteringskrav på nya bostadslån från och med 1 juni i år.

– Min bedömning just nu är att det kommer bli av. Det finns en enighet i riksdagen och Lagrådet har sagt att det inte föreligger några grundlagsproblem. Det verkar som att alla hinder nu är undanröjda, säger Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Sätt upp en kalkyl

Det nya förslaget kommer att påverka ekonomin för många. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att amorteringen faktiskt är en avbetalning på ditt lån, vilket gör att du betalar mindre och mindre ränta. För den som funderar på att köpa eller sälja bostad finns det enligt Josefine Uppling ingen anledning att göra några strategiska val utifrån amorteringskravet. Visst finns det klipp att göra i samband med den nya lagens införande, men den som byter bostad bör göra en kalkyl som är bredare och mer långsiktig än så.

– Du måste komma ihåg att en bostad inte är en handelsvara som någonting annat. Du måste bo någonstans, oavsett hur konjunkturen ser ut eller vilka regler som finns på bolånemarknaden. Det som är viktigt att tänka på är att ha så stora marginaler som möjligt i bolånekalkylen, med tanke på den låga räntan vi har just nu. Du måste göra en kalkyl som är hållbar över tid, säger Josefine Uppling.

Ingen anledning till oro

Den som funderar på att sälja sin bostad behöver inte vara orolig att förlora pengar genom att vänta tills efter sommaren. Enligt Josefine Uppling är det – med tanke på bostadsbristen som råder i de flesta delar av landet – nästan omöjligt att inte få igen pengarna när du säljer din bostad i dag.

Men trots att lagförslaget ännu inte införts har bostadspriserna redan påverkats. Marknaden reagerade direkt då förslaget om amorteringskrav började diskuteras på allvar för ett och ett halvt år sedan. Och efter att bostadspriserna stigit markant under de senaste tio åren går det nu se att de planar ut. Men om det har med lagförslaget att göra är svårt att säga. Josefine Uppling är osäker på den längre effekten av ett amorteringskrav.

– Vi såg en boost på de som ville skynda sig att köpa bostad när den nya lagen först kom på tal. Men jag tror ändå inte att den kommer att få särskilt stor effekt i praktiken. De flesta bankerna har redan de här kraven och du får i princip inte låna pengar om du inte amorterar ganska aggressivt. Det som är skillnad nu är att det är förbestämda nivåer som du ska amortera.

Det riktiga problemet är att det finns för få bostäder.

Just den förbestämda nivån för amorteringen är något som kan bli problematiskt för unga personer som vill köpa sin första bostad. Det är också detta som Mäklarsamfundet varit mest kritiska mot i sina remissvar.

– Risken finns att vi får se ökade inside och outside-effekter. Den som redan äger en bostad är inne på marknaden, men för den som ännu inte köpt bostad blir det allt svårare och dyrare att komma in. Visst är en sund amorteringskultur i grund och botten någonting gott, men just här tror jag det kommer att bli bekymmersamt. Det finns anledning att följa den här utvecklingen, säger Josefine Uppling.

Vad blir effekten?

Amorteringskravet är ytterligare en åtgärd för att få bukt med skuldkvoten i de svenska hushållen. Bolånetaket som infördes 2010 var också en åtgärd för att få ner belåningsgraden. Men det fick inte så stor effekt som önskats – så vad talar för att de nya reglerna ska få det?

– Det är svårt att säga. En fast amorteringsprocent på nya bolån är ett trubbigt verktyg. Överhuvudtaget läggs allt krut på att göra det svårt att låna pengar, men jag anser inte att grundproblemet är att det är för lätt att få låna. Det riktiga problemet är att det finns för få bostäder, Josefine Uppling.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt