Hårdare amorteringskrav 2018 – regeringen ger grönt ljus

amorteringskrav 2018
De nya förslaget innebär att nya bolånetagare med lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst en procent per år på sitt bolån, utöver det redan befintliga amorteringskravet.
Finansinspektionen menar att effekten av ett hårdare amorteringskrav blir att hushållen lånar mindre och betalar av sina lån snabbare.Foto: Finansinspektionen
Hem och familj

Hushållens höga skulder fortsätter att stiga och nu har regeringen sagt ja till att skärpa amorteringskravet. Med det nya kravet kan du behöva amortera upp till tre procent om året på ett nytt bolån.

I november beslutade Finansinspektionen (FI) att gå vidare med förslaget om att skärpa amorteringskravet för hushåll med höga skuldkvoter, även kallat skuldkvotsbroms. Det vill säga de som har stora bolån i förhållande till sin inkomst.

Förslaget har både hyllats och kritiserats, och även inom regeringen har det funnits en tydlig splittring. Torsdagen den 30 november höll regeringen en pressträff och meddelade att man säger ja till ett skärpt amorteringskrav.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Vad innebär det nya kravet?

Det nya amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst en procent per år på sitt bolån, utöver det redan befintliga amorteringskravet.

Få som påverkas

Det är endast nya låntagare som påverkas av det nya kravet. Framförallt är det högavlönade med dyra bostäder som kommer att drabbas, de lågavlönande får oftast inte låna så stora summor. Enligt FI handlar det om 15 procent av de som tar nya bolån.

Det är rimligt att nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster amorterar sina skulder.

Per Bolund (MP)

Varför ett hårdare amorteringskrav?

Det nuvarande amorteringskravet, som infördes 2016, har fått effekten att hushållen i dag tar något mindre lån och köper något billigare bostäder. Men de senaste tre åren har bostadspriserna ändå ökat med 30 procent, och skuldkvoterna har fortsatt att stiga.

Amorteringskravet som det nu är utformat begränsar hushållens lån i förhållande till bostadens värde. Med det skärpta kravet begränsas belåningen även i förhållande till inkomst.

FI menar att effekten av ett hårdare amorteringskrav blir att hushållen lånar mindre och betalar av sina lån snabbare. På så vis minskar hushållens skuldkvot och på sikt de höga bostadspriserna.

– Hushållens skuldsättning har ökat kraftigt under ett stort antal år. Den ökande skuldsättningen bygger upp stora risker för svensk ekonomi. Det är rimligt att nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster amorterar sina skulder, sa finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Här är amorteringskravet

Den 1 juni 2016 infördes amorteringskrav i Sverige, som innebär att de som lånar mer än 50 procent av bostadens värde måste amortera en procent av lånet per år. För bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde krävs en årlig amortering på två procent.

Det nya skärpta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst en procent per år på sitt bolån, utöver det befintliga kravet. Det nya hårdare amorteringskravet föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Läs mer om det nuvarande amorteringskravet här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt