10 vanligaste rot- och rutavdragen

Rot- och rutavdrag
Populärast bland rotavdragen är byggrelaterade tjänster. Här ingår exempelvis slipa och byta golv, sätta kakel, reparera fasad, utbyggnad av hus, med mera.
Rot- och rutavdrag
Överlägsen etta bland rutavdragen är städning vilket står för 73 procent av alla avdrag.
Låna

Från byggtjänster, gräv- och markarbeten till data- och it-tjänster och barnpassning. Det är många olika typer av tjänster och arbeten som ryms inom rot och rut. Men vilka är mest populära?

Skatteverket betalade ut över 14,2 miljarder för rot- och rutarbeten under 2018. Grovt räknat stod rotarbeten för två tredjedelar och rutarbeten för en tredjedel av den summan.

5 vanligaste rotavdragen 
 1. Bygg – underhåll och reparation
  Hela 5,9 miljarder kronor betalade Skatteverket ut i rotavdrag för byggnationstjänster under förra året. Det gör den till den överlägset mest populära kategorin med 64 procent av alla rotavdrag.
 1. VVS – värme, ventilation och sanitet
  1,1 miljard kronor, eller 12 procent av alla rotarbeten var VVS-relaterade. Här ingår till exempel indragning av vatten- och avloppsledningar, anläggning av avlopp och installation av element, braskamin eller solfångare.
 1. Målning och tapetsering
  Måla och tapetsera är också väldigt populärt. Närmare 870 miljoner kronor betalades ut för den här typen av arbeten under 2018, 9,5 procent av alla rotavdrag.
 1. El
  För reparations- och installationsjobb kopplat till elektricitet betalades drygt 650 miljoner kronor ut i rotavdrag.
 1. Gräv- och markarbeten
  På plats fem hittar vi gräv- och markarbeten för exempelvis el, vatten, avlopp och dränering. 335 miljoner kronor utbetalades.

 

5 vanligaste rutavdragen
 1. Städning
  Ohotad etta bland hushållsnära tjänster är städning. Hela 73 procent av alla rutuavdrag är kopplade till kategorin vilket blev närmare 3,7 miljard kronor.
 1. Trädgårdsarbete
  En populär tjänst för rutavdraget är trädgårdsarbete. Skatteverket betalade ut närmare 699 miljoner kronor för dessa arbeten under förra året, 13,9 procent av totalen för rut.
 1. Flyttjänster
  Att låta en firma hjälpa till med flytten är en vanlig tjänst som också uppfyller kraven för rutavdrag. Skatteverket betalade ut 438 miljoner kronor för dessa arbeten under förra året, motsvarande 8,7 procent av alla rutavdrag.
 1. Data- och it-tjänster
  Den som behöver professionell hjälp med reparation och installation av exempelvis datorer, fiber eller annan elektronisk utrustning som spelkonsoler, läsplattor och paraboler kan få rutavdrag för detta. 70 miljoner kronor betalade Skatteverket ut under förra året, 1,4 procent av totalen.
 1. Barnpassning
  På plats fem hamnar betald barnpassning. 50 miljoner kronor betalade Skatteverket ut i fjol, vilket motsvarar 1 procent av alla rutavdrag.

Källa: Göteborgs-Posten

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt